Kontakt

Kontakt / Contact / Bokbeställning / Book order

svenskFlagga

GLOBALISERINGSÅNGEST

GLOBALISERINGSÅNGEST omslagHögaktuell rykande färsk essä i ett brinnande ämne med anknytning till religion, terrorism, invandring och globalisering. Essän syftar till att identifiera och analysera skillnaderna mellan människor som lever i västerländska humanistiska samhällen och människor från stam- och teokratiska samhällen, i hopp om att kunna överbrygga klyftor och främja en sundare diskurs mellan de båda grupperna i en tid av stigande spänningar.

Publicerad: 2016-09
ISBN-13: 978-1537195520, ISBN-10: 1537195522
Antal sidor: 52  5“x 8” (12,7 x 20,3 cm)
Essän kan beställas 
här


Är präststyre på väg tillbaka i Europa?

Är präststyre på väg tillbaka i Europa?pdf SE50:- Beställ tryck här

EVOLUTIONENS idéer

EvolutionensIdeer_se_omslag– en kort berättelse om varför, när och hur människan (av allt att döma) tog fel väg
pdf SE50:-. Beställ tryck här

Båda böckerna kan beställas i pdf format. Vänligen ange nedan boktitel, namn och e-post adress. Boken skickas samma dag, så kolla spamboxen om pdf filen inte dyker upp i inboxen.


 

 

 

Locktoner och Tankens MutationomslagLocktoner och Tankens Mutation

Tryck SE100:- inklusive porto.


English flag

FEAR OF GLOBALIZATION

FEAR OF GLOBALIZATION coverAn essay on the burning topics related to religion, terrorism, immigration and globalisation. The essay aims to identify and analyse the differences between people living in Western humanistic societies and people from tribal and theocratic ones, hoping to eventually bridge gaps and promote a healthier discourse between both groups in a time of rising tensions and needs. Originally published in Swedish for the Swedish audience.

Published: 2016-09
ISBN-13: 978-1537716152, ISBN-10: 1537716158
Number of pages: 52  5“x 8” (12,7 x 20,3 cm)
Order the essay 
hereEVOLUTIONARY ideas (5th version available 2017)


EVOLUTIONARY ideas – A short story about why, when and how humans (by all accounts) took the wrong path”.

Order print here

An interactive pdf version may be ordered. Please submit name and e-mail. The file will be sent the same day, so please check your spam folder if the pdf does not show up in your inbox.

Comments and questions

* indicates required field
Dela med andraShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePin on PinterestPrint this page