Polisanmälan av riksdagsledamöter

Anmälan av riksdagsledamöterna Daniel Sestrajcic (V) och Hillevi Larsson (S) för medverkan i demonstration som uppviglade till mord och hets mot folkgrupp

Undertecknad anmäler härmed riksdagsledamöterna Daniel Sestrajcic (V) och Hillevi Larsson (S) för medverkan i demonstration som uppviglade till mord och hets mot folkgrupp.

Under en demonstration på Möllevångstorget söndagen 18 oktober 2015 “uppmanade … en grupp personer till knivattacker i Israel. “Under denna pro-palestinska demonstration igår, i Malmö, fanns tydliga slagord på arabiska som uppmanar till att “slakta judarna”, “hugga soldater”, utföra “terrorattack efter terrorattack” med hänvisning till knivmördare som “hjältar” och uppmanade till att “starta en tredje intifada “…!”. … I ett filmklipp som sprids på Facebook syns några av demonstranterna ropa slagord på arabiska. En talare blir avbruten av en slagordskör som bland annat ropar: Skjuter, skjuter dom, kastar, kastar vi sten. Det förekommer även hyllningar till den senaste tidens knivattacker i Israel.” (Sydsvenskan 20 oktober 2015).

I videoklippet som är offentligt och kan ses på https://www.facebook.com/isaac.bachman/videos/10207813400032413/ hörs hur talkörerna avbryter mötestalaren och att inga försök görs att stoppa talkörerna som ropar “Anmäl er till självmordsgrupper och bli martyrer”, “Kasta sten” och “Förbered kniven för kriget för Palestina och mot Bibbi (Netanyahu)” (översättning från arabiska till svenska).

I ett uttalande i nämnda Sydsvenskan säger Yahia Abuwatfa från Palestinska kulturföreningen: – Vi försökte stoppa dem, men det gick inte.

Detta är alltså som framgår av videoklippet osanning. Inga försök gjordes från talarstolen att stoppa talkörerna. De tilläts skandera sin uppvigling till mord och hets mot folkgrupp. En lagvidrig handling. Det svenska rättsamhället kan inte tillåta att dylika grova övertramp mot svensk lag får passera utan åtgärd. Då hotas förtroendet för svensk lag och ännu värre ökar hotbilden för de svenska medborgare som så uttryckligen är offer för talkörernas uppvigling till mord och hets.

HilleviLarssonKarta

Riksdagsledamöterna säger i Sydsvenskan: – Det ropades på arabiska och jag kan inte ett enda ord arabiska. Jag tar avstånd från allt våld och uppmaningar till våld, särskilt mot civila, liksom antisemitism och antisemitiska uttalanden. – Ja. Det är hemska uttalanden. Men det är svårt för mig att ta ansvar för vad folk i publiken säger. Det man kan kontrollera är vad arrangörerna står för och vad man själv säger (Sydsvenskan 20 oktober 2015).

Bilden visar Hillevi Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, med karta över ett utraderat Israel (Expressen 2014-12-09).

Dessa uttalande är mycket bekymmersamma. Riksdagsledamöterna borde ha krävt översättning av talkörernas slagord och omedelbart då de förstått innebörden av talkörernas skanderande avbrutit sitt deltagande i demonstrationen. Genom att fortsätta medverka i demonstrationen och inte uttryckligen under sina tal kraftigt fördömma och påpeka de lagvidriga talkörernas texter har Larsson och Sestrajcic visat prov på bristande omdöme och brutit mot sin ämbetsmannagärning om att följa svenska lag och försvara Sveriges demokratiska samhällssystem som förbjuder uppvigling till mord och hets mot folkgrupp.

Malmö 2015-10-23

Richard Conricus


Chefsåklagare Mats Ericsson har fattat beslut i ärendet

“Redan av det skälet att det inte går att bevisa att de bägge anmälda personerna förstått vad som yttrats skall någon förundersökning av dem inte inledas”.

Det är alltså fullt lagligt att riksdagsledamöter inte ska kunna avkrävas insikt i vad de deltager i, även då det gäller så grova brott som uppvigling till mord och hets mot folkgrupp? I min anmälan poängterade jag just att riksdagsledamöterna skulle ha krävt översättning och därefter borde ha lämnat demonstrationen eller från talarstolen läxat upp talkörerna att de gjorde sig skyldiga till brott mot svensk lag.

Muslimer – sluta uppvigla till mord på judar

Muslimer – sluta uppvigla till mord på judar

Ni har blivit vilseledda

“Anmäl dig till självmordsgrupper och bli martyrer” “Kasta sten” och “Förbered kniven för kriget för Palestina och mot Bibbi (Netanyahu) “skanderade talkörerna häromdagen under en pro-palestinsk demonstration på Möllevångstorget i Malmö.

Uppviglingen har sina rötter i den allt hätskare kampanjen mot Israel från den palestinska myndigheten och muslimska prästerskap. “Tiden för slakt har kommit. Tiden att bekämpa er har kommit. Tiden för att döda er har kommit. Med Allahs vilja, vi är redo för uppgiften – vi och lojala och trogna muslimer, tillsammans med arméer av det islamiska kalifatet, som kommer att befria detta land från er smuts … Åh Allah, påskynda dagen för slakten av judarna”. (shejk Omar Abu Sara i Al-Aqsa moskén i Jerusalem, november 2014 – video).

Till och med palestinske presidenten Mahmoud Abbas (Abu Massen) har tagit bladet från munnen då han i ett framträdande i palestinsk TV frångick sin tidigare officiella hållning om icke-våld och kraftfullt hänvisade till Allahs vilja att se blodspillan: “Vi välkomnar varje droppe blod som spills till förmån för Al-Quds (Jerusalem). Detta blod är rent, rent blod, utgjutet för Allahs skull, i enlighet med Allahs vilja. Varje martyr kommer att nå paradiset och alla sårade kommer att belönas av Allah.” (2015-09-16, video).

Abbas uttalande är djupt olyckligt och stärker extremiströrelserna i det monoteistiska inbördeskriget. Den som tills nu trott att Israel-Palestina konflikten inte är ett religionskrig, borde nu veta bättre.

Muslimer lever i tron att de måste lyda allt vad som står i koranen och haditherna. Men det behöver muslimer inte alls göra. Lägg Allah åt sidan! Kristna och judar har gjort det sedan upplysningen för 250 år sedan.  Lev istället för att befrämja fredlig samexistens och skit i allt som uppviglartill mission, världsherravälde och mord på oliktänkande. Ni vill väl inte bli jämförda med andra våldsideologier (nazism, fascism och kommunism föddes ur den kristna idévärlden)?

Ser inte muslimer hur islam används av härskare för att kontrollera massorna? Så till den grad att syrier och irakier flyr till det sekulära Europa, där trosfrågor förpassats till det privatas domän och varje religiös inblandning i demokratiska beslutsprocessor förkastas. Här kan muslimer leva i frihet utan religiösa dogmer som styr vardagen och i hemmen.

Men flykten har en djupare innebörd. Alla icke-muslimer betecknas enligt islam som otrogna och det är en muslims skyldighet att missionera för islam. Flertalet muslimer följer självklart inte dessa dekret, utan vill som alla andra först och främst försörja familj och se till att barnen får utbildning. Men i konfliktsituation eller när det verkligen gäller måste de underkasta sig islams regelverk (islam betyder underkastelse), annars betecknas de inte som muslimer.

Det är alltså upp till varje muslim att välja mellan underkastelse och i slutändan sharialagar eller integration i demokratiska samhällssystems lagar, vilket dock leder till konflikt med Islam, som anser det vara en dödssynd att avvika från kanoniserade dekret. Många muslimer vill ändå reformera och anpassa religionen till nutid, men de motarbetas av renläriga sunni (Saudiarabien) och shia (Iran) prästerskapen som förbjuder reformverksamhet. Denna prästerliga elit hävdar att islam redan från början är en reformerad religion och tillåter på sin höjd renovering.Muslimska emigranter lever därför i stor identitetsvånda då de bosätter sig i icke-muslimska länder. Muslimska prästerskap ser dock detta som förträffligt, då islam sprids till nya områden och på sikt innebär möjlighet till islamisering.

En tvehågsen och oförstående västvärld har svårt att inse denna mekanism och följer istället humanismens grundvärderingar, vilka inte har någon motsvarighet inom islamism, som istället betecknar västvärldens demokratier och samhällsmedborgare som svaga. Förhoppningsvis börjar fler och fler genomskåda islamismens förtryck av allt icke-muslimskt och istället börjar stödja muslimska reformrörelser. Som det nu är gör den svenska journalistkåren, regering, riksdag och opinionsbildare svensk demokrati och invandrande muslimer en björntjänst.

Begrunda också idéen om en allsmäktig Gud! Gud hade inte funnits om inte några (ljus?)huvuden för ungefär 2.600 år sedan sammanställt idéen om Gud (Yahweh) i Torah (Gamla testamentet). 600 år senare dök den kristna varianten Gud upp, följt av muslimska Allah ytterligare 600 år senare. Var fanns Gud under människans tidigare 100.000 år? Varför dök Gud upp så sent? Varför började samtidigt kvinnan demoniseras och förtryckas? Varför tar vidskepelse vid då kunskap saknas?

Därför att vi inte förstår bättre?

Mår vi inte alla bättre om vi lever i fred och frihet? Självklart är det så. Det skulle inte behöva sägas. Men det måste uppenbarligen understrykas.

Bekämpa härskarintressen som använder religion som verktyg för att kuva människor. Låt människor få tro på vad de vill och förkasta varje form av tolkningsföreträde. Religiös övertygelse är personligt och har ingen plats i demokratiska beslutsprocessor. Tala klarspråk och sätt gränser för vad vårt demokratiska styrelseskick tillåter. Inga undantag!