Populists and Islamism

Populists and Islamism

DonaldTrumpMariLePen

Donald Trump and Marine Le Pen

Populists, whether left or right, elite or common, ride on people’s fears, ignorance, unwillingness and inability to understand non-secular expressions. 250 years of community development toward humanism and democracy in the West have made us perplexed to handle the opposite.

Populations of Western democracies are simply unaware of what the Professor of Islamic Law at Qatar University, Abd Al-Hamid Al-Ansari says:

“They [the secular West] do not understand the belief in religious and spiritual motives. They adhere to materialistic standards… They do not understand why people become suicide bombers. They mistakenly believe that it is due to economic reasons… Terrorism is rooted in ideology. It requires an ideological mixture which you plant in [a] mind and which takes over [the] soul. The extremists always portray us as targets, as if their enemies are lying in wait for us. This rhetoric about a nation constantly under attack is how hatred begins. This is how you plant hatred in the soul of a child, who later becomes an extremist. We must let go of the culture of denial, and stop saying: ‘This is not something a Muslim would do.’… The first step is to acknowledge that something is wrong in our cultural order… our own children are doing this… We did not know how to raise them and educate them properly. We need to pinpoint what instils hatred, extremism and takfir (infidelity), and then remove these things from the curricula, the mosques, and the media. Why can’t we be like other nations? How come they educate their children properly, and discover and invent new things? How come it is only our children who turn to destruction instead of construction?” (June 3, 2016, Rotana Khalijiyya TV).

Populists like Trump and Le Pen exploit a gap in people´s minds and are successful thanks to rhetorical talents and the ability to dupe ordinary people. The problem becomes even greater when the ‘elite’ in the form of influential opinion leaders and political leaders do not dare to name things by their right names. Political extremism and incitement to hatred and murder must be fought with a plain, understandable language. Then the populist platform will be shaken and populists and their compatibles will plunge into a political swamp of curious expressions of inferior human behavior.

Barbariets koder

Barbariets koder

Då våldet från barbariets epi-center i Syrien och Irak sprider sig över världen och skördar ofantliga mängder offer och enormt lidande, vittnar det om att barbariet inte är knutit till vare sig landsgränser eller befolkningar. Vad är då den gemensamma nämnaren för de senaste fruktansvärda terroristattackerna i Nice och Orlando?

I Nice mördade en person med rötterna i Tunisien 84 personer under självständighetsfirandet 14 juli. I Orlando mördade en person med rötterna i Afganistan 49 människor 12 juni. Båda byggde sin identitet på starkt kulturellt arv och identifiering med muslimsk extremism. Båda massakerna är eko av gångna tiders stam- och klantänkande, och kampen mellan konstituerad islam och icke-muslimer. Först genom att belysa dessa koder kan sambandet mellan Daesh (IS), islamism och jihadism och mördarnas barbari förstås.

Redan för 100 år sedan skrev David Fromkin i sin bok A Peace to End All Peace, att det tog 14 århundraden för Europa att nå stabilitet efter Romarrikets fall och varnade för att det post-Ottomanska riket inte skulle kunna byggas på en dag. Totalt okänsliga för lokala förhållanden och etniska gruppers lokalisering, godkände en egensinnig engelsk regering och en frånvarande fransk regering det så kallade Sykes-Picot avtalet från 1916, då Mellanöstern delades upp i engelska respektive franska intresseområden. Inget av nuvarande Mellanösterns länder hade ännu skapats. Dåtidens demografiska statistik visade istället på hur uråldrig stam- och klantillhörighet dragit gränser mellan befolkningsgrupper. Illustrationen intill är en deskriptiv karta över faktiska sociala, kulturella och etniska förhållanden under början av 1900-talet. Insprängt finns även det moderna Israel´s gränser och Sykes-Picot uppdelning. Det är rimligt antaga att om uppdelningen skett enligt etniska “gränser” skulle konflikthärdarna i Mellanöstern kraftigt ha kunnat reducerats.

Sykes-Picot karta

Sociala, kulturella och etniska förhållanden i Mellanöstern under början av 1900-talet

 

Till skillnad från staters organisation, som är centraliserad och med politisk hierarki, bygger den arabiska stamkonstitutionen på regional organisation och decentraliserad själv-hjälp. Den nomadiserade familjestrukturen baserades på många barn och boskap. Många barn innebar att mer arbete kunde utföras, vilket möjliggjorde mer boskap som kunde födas upp vilket gav högre välstånd och lokalt inflytande. Förhållande mellan familjer baserades på ett mönster av ömsesidigt erkännande av den fysiska styrkans maktkonstitution. Stora familjer med många stridande män erövrade närliggande familjers boskap och domäner. Klaner formades, som resulterade i allt större stammar, som i sin tur konfronterade andra stammar. Regionalt styrda enklaver under åldermän upprätthöll sinsemellan maktbalans men enades om de utsattes för hot från andra regioner. Strukturen kan möjligen visualiseras med hjälp av den ryska dockan “Babushka”. Självständiga mindre enheter bildade en större enhet, som ingick i en ännu större enhet o.s.v.

Denna struktur utnyttjade Muhammed då han lyckades ena de många stammarna i en gemensam front genom introduktion av idéen om muslimer mot alla andra. Konceptet blev med Muhammeds introduktion av en högre makts krav på underkastelse (Islam betyder underkastelse) ett fenomenalt framgångsrecept. Attacker mot otrogna blev religiöst sanktionerade och dessutom ett krav. Muhammed introducerade också konceptet av strid mellan “dar al-Islam”, islams land med fred och “dar al-harb”, de otrognas land med konflikt. Lägg därtill ett krigstrött Europa med Bysantinska riket i upplösning efter den fruktansvärda pestepidemien Justinian som utbröt år 541 i Konstantinopel. Den ledde till att omkring 30–50 miljoner människor dog, vilket radikalt decimerade de arméer som skulle möta de muslimska invasionsstyrkor som till största del klarat sig undan böldpesten genom isolering.

Innebörden av jihad började spridas och blev i islams tidiga teologiska debatt liktydigt med heligt krig mot alla otrogna. Byzantinska riket föll, följt av det persiska riket och under 500 år stred muslimer mot det väldiga Indien, som enligt den belgiske orientalisten och indologen Koenraad Elst innebar att närmare 80 miljoner hinduer mördades.

Dr Abd Al-Hamid Al-Ansari

Dr Abd Al-Hamid Al-Ansari

Utifrån detta perspektiv är det möjligt att bättre förstå bakgrunden till Daesh och enskilda muslimers fruktansvärda barbari. Men enligt professorn i islamsk lag vid Qatars Universitet, Abd Al-Hamid Al-Ansari, lever de i det förgångna “Det finns en miljard muslimer i världen och 50 muslimska stater som ska se till medborgarnas säkerhet. Så fungerar det i den sekulära västvärlden. Inte frodas det terrorism där. Terrorism börjar med att så hat… Då det hävdas att den andre inte har rätt att leva, att den andre är otrogen, att den andre är en fiende som vill attackera, att den andre är sekulär, vill förändra vår identitet, vill invadera vår värld och få våra kvinnor att leva västerländskt och lägger snaror för islam.” (Rotana TV 2016-06-03).

Al-Ansari fortsätter “Det sekulära västerlandet förstår inte att det kan finnas religiösa och spirituella orsaker till att människor blir självmordsbombare. De tror felaktigt att det beror på ekonomiska orsaker… I själva verket är det en ideologisk mix som planterats och tar över själen… De [extremisterna] framställer alltid oss som måltavlor, som om det finns fiender alltid beredda att anfalla oss. Denna retorik om att nationen ständigt är under attack föder hat. På detta sätt planteras hat i det lilla barnets själ, vilket leder till extremism. Vi måste släppa vår kulturella förnekelse … och inse att vi inte förstått hur vi ska uppfostra och utbilda våra barn. Vi måste eliminera från våra läroplaner, moskéer och media hat, extremism och benämningen otrogen (takfir) och bli som andra länder. Varför är de så duktiga och varför är det våra barn som hänger sig åt förstörelse istället för skapande?”, frågar Al-Ansari.

Richard Conricus

Utdrag ur min kommande bok om religioners förtryckarregimer som historiskt och i nutid våldför sig på människans evolutionära arv.