Category: Ideologier

  • Hot mot demokratin och alienering av 800.000 svenskar

    Föråldrat synsätt upplever renässans 1600-talets merkantilism grundades på nationalististiskt det- egna-är-det-bästa politik. All utländsk import motarbetades och import av varor som fanns i tillräcklig mängd förbjöds. Bytt ut varor mot människor och tongångarna går igen i Sverigedemokraternas politik mot invandrare . SD har lyckats dupera 800.000 svenskar. Inte för att 800.000 svenskar i övrigt skulle omhulda föråldrat […]