Surrogat-kvinnor och -män för att tillfredsställa evolutionärt skapade behov.

Hjärnans synapsbildningar och kemi är evolutionärt programmerad att prioritera allt som har med framgångsrik reproduktion att göra.

Prästerskap runt om i världen har i alla tider demoniserat kvinnans sexualitet och sökt tygla och skrämma kvinnor till underdånelse. Prästerskapen försöker därmed modifiera det Gud skapat, eller så faller det religiösa ramverket samman, om evolutionen skapat något som Gud inte förutsåg.

Heterosexualitet är normgivande men hbtq-sexualitet är lika normalt. Kvinnlig sexualitet blev evolutionärt prioriterat och skapade i kvinnan en orgasmisk begåvning vida överlägsen mannens.

Comments

Leave a Reply