Utbildning

Alla medborgare ska efter individuellt behov och förmåga ha rätt till all utbildning.

  • Skolan ska fostra till djupt ansvarstagande och respekt för alla individer, oavsett kön, sexuell läggning och kulturell bakgrund.
  • Den obligatoriska skolan återgår i statligt sekulärt ansvarsområde.
  • Inga friskolor inom obligatorisk skolgång.
  • Identisk läroplan och betygsättningskriterier över hela landet.
Dela med andraShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePin on PinterestPrint this page