SiteLock

Om demokrati & humanism, religion och klimatförändringar.
On democracy & humanism, religion and climate change.


A new species arose 300,000 years ago; its impact on planet Earth today

A linear presentation showing hominin cognition impact on species extinction and climate change.

One of research’s most formidable tools is the understanding of how hominins’ HARs (Human Accelerated Regions) dramatically and suddenly changed in the new evolutionary hominin creation Homo Sapiens around 300,000 years ago.

These regions would predict a loss or modification of function important for the generation of our species since we evolved from our common ancestor with chimpanzees. These sequences have come to be known as human accelerated regions (HARs).


HAR are DNA sequences that changed very little during mammalian evolution but experienced an explosion of change in Hominins after divergence from the common chimpanzee/bonobo lineage 8-4 million years ago. It meant that the common genetic mass of the species changed, and features were added, strengthened or weakened.


However, hominins’ more significant cognitive enhancement meant a predisposition to mental problems 36, which resulted in a subsequent weakening of DNA-directed cognition (when the enhancement went too far).


These new research findings are exciting observations that lead to a fundamental question, namely whether the cognitive limitations of Homo sapiens could have been avoided if the process HAD been enhanced and humans, therefore, could have escaped becoming confused in superstition and espousing the belief in the (man-made) idea of ​​a supernatural power which no being, after all, neither seen nor heard.


This is not to say that Homo sapiens is unaffected by the idea of ​​the universe. Presumably, religious philosophers have insights into the goodness that creates. Still, to get the message out, they have simplified the idea of ​​the universe to the point that it is (consciously or unconsciously) paradoxically instead used to rule and subdue people.


The research does not have a clear answer as to why the HAR process accelerated, but it is likely that sapiens’ diet changed to include a more brain-developing diet, such as omega-3-rich seafood.


A clear and unambiguous connection exists between human cognition, extinction and temperature rise. When the cognition of hominines dramatically increased through the introduction of Homo sapiens, the foundation was laid for the future extinction of other species and alarming temperature rise.

The cognitive revolution in hominins, but above all in Homo sapiens, occurred through HAR’s intervention. Interestingly, these evolutionary traces are primarily found in what research refers to as human “junk” DNA 31. It is an area that was not previously considered to be particularly interesting but primarily as evidence of man’s descent from previous evolutionary creations.
But, it is in this “junk” DNA that the key to understanding human behavior can be found. HARs strengthen or weaken DNA sequences control, among other things, a person’s cognitive potential but are also responsible for a person’s wrong actions.


Homo sapiens’ cognitive evolution went far too fast and was too extensive, which led to an evolutionarily necessary HAR weakening.
However, the impairment of HAR was incomplete, and in combination with similarly incomplete cognitive development, this entailed serious potential shortfalls in a person’s future rational action.


There is thus clear evidence of the possibility of evolution to strengthen or weaken the highly existential development of creations, albeit with a substandard process or downright dangerous development.


On the other hand, is it perhaps the intention of evolution that Homo sapiens, compared to other hominins, will only exist for a modest 300,000 years (unless we manage to neutralize existential threats that await in the near future)?


Humans lack barriers to, above all, greed, which is expressed whenever the opportunity is given to usurp more than what the individual need. Religious, political, economic and sexual greed are the most distinctive varieties. They are rooted in the belief that the more an individual usurps, the greater power over others that person gains.


Sexual power over women was the result when men acted early in civilization to control women’s sexuality and simultaneously possess the right to exploit women for sexual pleasure.


From previously being fertility worshipers for thousands of years, the societies transitioned to male gender power, which was cemented with the breakthrough of patriarchy around 4,000 years ago.

Excerpted from the essay “The HARs (Human Accelerated Regions)“.


Den farliga människan

Ryske presidenten Putin har i Väst kommit att representera det mest bestialiska man kan tänka sig. Men hur har han nått denna position av förödande makt som håller den ryska befolkningen i järngrepp och hotar världsfreden? Vilka av hans destruktiva egenskaper har legat fördolda och inte uppfattats av samtiden? Hur kan EU gå med på att bygga gasledning som fjättrar Europas ekonomi till Putins krigsmaskineri? Självklart såg inte bland annat Angela Merkel detta under hennes 16-åriga regeringstid. Men varför föll hon för Putins locktoner?

För att förstå varför måste man inse betydelsen av en persons formativa uppväxtår, vilket i Merkels fall var i Östtyskland under Sovjetunionens järngrepp. Hur mycket hon än avskydde den östtyska förtryckarregimen påverkades hon av Sovjetunionens förhärligande propaganda. USA förre president Barack Obama har en liknande historia då han under formativa ungdomsår påverkades av det muslimska prästerskapet under efterdyningarna av massakrerna i Indonesien 1965-66. Därför hade Obama under IS (Daesh) fruktansvärda illdåd uppenbara svårigheter att identifiera IS med Islam. Därför kunde han ses i överdriven bugning inför Saudiarabiens kung Abdullah 2009.

Vad jag vill belysa med dessa två exempel är hur viktigt en persons formativa år fram till puberten är. Betänk då personer som inte växer upp i västvärldens demokratier med humanistiska värdegrunder utan indoktrineras med propaganda om förekomst av bara en sanning.

En överväldigande stor andel av alla invandrare till Sverige kommer från denna typ av auktoritära samhällen och baserar sin världsbild på den propaganda de blivit matade med. Ytterst få av alla dessa människor har en kulturbakgrund baserad på Upplysningens insikter om förnuft kontra religion. Inte för att de motsätter sig förnuft utan för att deras uppväxttid förbjöd varje avvikelse från den proklamerade “enda sanningen”.

Dessa invandrare bär dem själva oförskyllt med sig övertygelser som är oförenliga med svensk kulturgrund och kommer i konfliktsituationer hemfalla åt de “sanningar” de vuxit upp med. Därför kommer våldet i Sverige öka och segregationen mellan invandrargrupper sinsemellan och gentemot svenskar öka tills politiker och opinionsbildare förstår att integration i Sverige kräver respekt och tolerans inte enbart mot invandrare utan i än högre grad måste invandrare undervisas i tolerans och respekt av andras “sanningar”.

Enligt min erfarenhet efter otaliga samtal med invandrare är att de förstår hur integration ska ske och att det krävs uppgörelse med identitetsformade “sanningar”. Många har också först i Sverige insett hur hjärntvättade de blivit i sina hemländer. Men samtidigt ger mötet med svensk kultur upphov till idéer om att dessa förtryckarregimer inte följer den “sanna” ideologien. Personer som har svårast att integrera sig i det svenska samhället blir därför de som paradoxalt nog framhärdar i sin ideologiska position i strid med både hemländernas förtryckarregimer och det svenska fria samhället. De har genomskådat förtryckarregimers ideologier och härskarteknik men har stora svårigheter att fungera i en humanistisk kontext som förkastar en-enda-sanning ideologi.

Tricket att hänvisa till en högre makts vilja att omvända alla till en viss ideologi är därför oerhört farlig och måste bekämpas med information/upplysning/undervisning. Människans bristande begåvning att genomskåda det “gudomliga” tricket utnyttjas av makthungriga personer i inget annat än egensyfte.

Putins härskarteknik, likt många föregångare som exempelvis Hitler och Stalin, bygger dock inte på det gudomliga tricket utan han utnyttjar istället människors bristande förmåga till självförverkligande vilket uttrycks i behov av en stark ledare som talar om vad de ska tycka och inte sällan bygger på populistiska fördomar och idéen om överhöghet.

I den andra ringhörnan har vi så den svenska modellen som bygger på förhandlingslösningar, kompromisser och tron på det goda i människan. En föredömlig inställning men som saknar relevans i en match där moståndaren bara pucklar på i övertygelse om att han har rätt. Att möta med sänkt gard och dansa omkring i förnuftets domäner blir därför istället att inbjuda till knock-out.

Samförståndsidéer och konstruktiva konfliktlösningar är en fara för den farliga människans ideologi. Båda kan enbart existera om de ofarliga människorna är i majoritet och bestämmer tonen i det offentliga rummet. När balansen rubbas blir situationen ohållbar och äventyrar rättssamhällets existens.

Med den annalkande klimatkatastrofen kommer stora krav att ställas på svenska myndigheter och politiker att hantera de mängder av klimatflyktingar som kommer fly hetta, svält och katastrofer runt om i världen. Då måste det finnas en genomtänkt strategi från politikers sida om vilka som får bosätta sig i Sverige så att inte Reinfeldts misstag upprepas.


Putin’s  decorated Nazi admirer

PutinUtkinWagnerNazi

Meet Putin’s four times “Order of Courage” decorated Nazi admirer Dimitri Utkin. In 2021, images surfaced of Utkin showing Waffen-SS collar tab and Reichsadler Eagle tattoos on his collar and chest.

Utkin is the founder of the Wagner group of mercenaries linked to the Russian security state and is now carrying out, by order of Putin, bestial acts against Ukraine’s civilian population and soldiers, in line with atrocities in Syria. The bottom picture shows Putin together with Utkin (far right).

Putin’s allegations of de-Nazification of Ukraine as a pre-text of the war are false and an insult to the Soviet citizens who defeated Nazi Germany. Putin relies on the same “über-mensch” and “master-race” ideas as Hitler’s Nazi ideology and other ruling ideals based on the erroneous idea that there is only one truth.


EVOLUTIONARY_ideas_Cover

EVOLUTIONARY ideas – A short story about why, when and how humans (by all accounts) took the wrong path and almost killed the planet.

7th edition on sale at Amazon print/Kindle here

How did humanity end up in today’s situation? What driving forces have led us here? In my book, I analyze the basic features of humanity. I address the domains of faith, the genealogy of women’s oppression, and the foundations of populism. All of this forms the ingredients leading to global warming and the existential threats facing humanity today. But when did it start? How did it happen and why? About this, I have sought clarity and suggest measures to save the sinking ark.


The Tree, Power, and Greed

The view of the Athens Acropolis was adorable. Without obscure objects, I enjoyed the unbeatable historical view. The hotel’s* magnificent roof terrace was perfectly located a few hundred meters below the famous cliff. At the top, the Temple of Athena, with massive columns. Below to the left, the amphitheater, which even today allows Athenians to enjoy the spectacles.
God(s) reign up there, and man (at first) – God’s servants – down there. In any case, that was true until successful lords in power succeeded in convincing people that they were the gods’ representatives on earth. This world of ideas and its symbolic attributes have been the basis for the development in the world for the past 4500 years.

The tree has been an example of high symbolic value in all cultures. The first written document in world history describes how the Huluppu tree in the Sumerian fertility culture 4500 years ago connected heaven, earth and the subterranean. At its foot, the serpent snaked, and the spiritual spirit engulfed its trunk. The Egyptian Fig tree was associated with the fertility goddess Isis. The ancient Greeks and Romans had dryads living in or next to Oak trees that connected heaven and earth. Hinduism, Buddhism, Jainism, and the indigenous peoples of North and South America all have trees as important mythological objects. The Vikings’ Yggdrasil is very reminiscent of the Sumerian original. Most impressive, however, is the Tree of Knowledge of monotheism, which syncretically follows the Sumerian Huluppu tree of life (knowledge), the serpent, and the spiritual being in its trunk.

Man’s collective unconsciousness seems to epigenetically incorporate the tree into Homo sapiens’ worldview and symbol of the divine; that is, that which is the explanatory model for what our limited cognition is unable to explain. Man’s shortcomings have constructed a worldview that will explain what cannot be explained. Had man had a greater cognitive aptitude, the world would probably have avoided being drawn into, by man-created gods, the belief which rhetorically gifted people were considered to represent, and that frightened a less talented (less educated) congregation to follow.

Humans suffer from indulgence in the exercise of power and the language of power. Democratic processes that logically oppose the power structure’s demands for conformism and, instead, propose establishing the domain of personal responsibility have failed. Today, the world suffers from increasing polarization between reason and power, where the latter incomprehensibly gains ground even in countries with democratic social systems. President Donald Trump’s rhetoric is an example of how irrationality has taken root in the United States. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is another example. His rhetoric, charisma, and intellect have appealed to such an extent that large sections of the Israeli population turn a blind eye to his attempts to impose dictatorial decrees and avoid three criminal charges, which in other democratic countries would have made it impossible to pursue a political career. Even worse, half of the world’s population has the last 4000+ years been under oppressive male regimes. Without being able to measure up to men’s power ambitions, women, unlike women in the Sumerian culture 4300 years ago, have been transferred from the public to the domestic domain. Women have by male sexual power been shamed for their more significant sexual gifts. I have named this process “Evenisation,” which has historically succeeded in instilling in most women, the very “truth” that women must be tamed into submission.

Therefore, it is not so strange that people who have been fed with these “truths” since infancy are not able to absorb new insights, but instead seek confirmation of such fake “truths.” Such is the case with people raised and educated in oppressive totalitarian regimes. Even those who do everything to leave these regimes are not always able to question these regimes’ ideological foundations. Instead, they claim that the ideologies have been perverted or exposed to incorrect interpretations.

Fundamentalists claim they represent the only “truth,” which cannot be questioned. All misery is blamed on the world looking the way it does because not everyone follows the one “truth.” This is the case, for example, with the worldview of Islamists. So too with the ultra-Orthodox Jews. They have in common that they see all sorts of catastrophes as the deity’s punishment to humanity because man does not follow the only “truth.” The fact that the Islamist and the ultra-Orthodox Jew have entirely different views on what the only “truth” is has no significance at all in this context. The Islamist wants to create a unified kingdom (caliphate) according to the “truth” of the Qur’an, while the ultra-Orthodox Jew does not recognize the state of Israel, which only the forthcoming Messiah should be allowed to establish. Therefore, one can see ultra-Orthodox Jews burning Israeli flags and embracing representatives of anti-Israel oppressive regimes, e.g., former Iranian Prime Minister Ahmadinejad who, along with Iran’s spiritual leader Ali Khamenei, has repeatedly threatened to annihilate the state of Israel. God’s power (human-made) over these worshipers is thus greater than the love for fellow human being.

This human sign is alarming. In a world without destructive technologies, such existences could have continued to play in the backyards of the world, but with misguided humanism to responsibly help all people, adherents of the only “truth” see the secular and tolerant values of humanism as weak and reprehensible. These two worlds can never meet. They are opposites of each other. With the dirty weapons of technology, the abyss is just an attaché briefcase away. Then humanism’s motto “we believe in man” will prove to be an illusion.

Far from the backyards thrives another of humanity’s weaknesses – greed. Although no one openly advocates greed, its expression of exceptional prosperity and astonishing accumulated wealth is not seen as reprehensible. No politician or ideology does anything to curb greed. Greed often goes hand in hand with claims to power and ideas of domination that man has a hard time unmasking. All the world’s wealth is intimately intertwined between banks and the fossil fuel industry. US and European banks own the oil industry. The United States’ largest banks are among the top ten shareholders in every Fortune 500 largest company [1], representing two-thirds of US GDP with $13.7 trillion in revenue [2]. The US dollar economy is closely linked to the euro economy. If one falls, the other falls too. This will happen when the world economy reaches its peak level and can virtually no longer grow. Then virtual wealth must begin to be repaid, with money that does not exist, because everything is an illusion based on loans to bet on the values of future products.

Even with the knowledgement of this upcoming process, greedy people will, on their own, based on how they have acted so far, not drain oil pipelines and allow a new economy to grow independently to that of fossil fuels. They have no assets to fall back on, as they have been authorized by politicians (with banks putting on the thumbscrews) to borrow for loans in the belief of never-ending GDP growth. Today, those countries with over 90% public debt to GDP are dangerously close to bankruptcy. Sweden was on 10 October 2020 at 48%, while the United States was at 104% and the United Kingdom at 101% [3].

So what is left? Will humanity with open eyes go towards its fate? In less than 200 years, the wise man has turned into Homo stultus or, perhaps worse, Homo corruptus, who, despite being aware of the earth’s serious condition economically, but even worse with alarming global heating, does nothing but continues, with the blessing of like-minded politicians, to accumulate personal wealth.

* Acropolis View Hotel.

1. MainUNStream Ep 08 Paul Lange with Simon Michaux re Quantitative Easing, https://www.youtube.com/watch?v=BLz33GHRDzY 19:43.
2. Fortune.com, https://fortune.com/fortune500/2019/
3. https://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html


TIME to step forward

Is the Covid-19 pandemic going to change people’s attitudes and actions and thus allow truly wise Homo sapienses (Latin for wise man) to step forward?

 

Download essän (Swedish)   Download essay (English)


 

Goodness – the complex force behind the common God?

 

The branching off of Homo sapiens from a common family tree of earlier primates has created a unique creature whose most significant difference, compared to previous (and extinct) hominids, is its cognitive abilities. Less than 300,000 years ago, Homo sapiens emerged in Africa with a weaker physical body structure but a larger brain than earlier hominids.

Through my research, I try to shed a bit of light on the social evolution of cognitive mutations that brought about the ideas that constitute Homo sapiens´ normative behavior and community building. In doing so, I hope to provide, if not unambiguous answers, at least viable theories on why, when, and how humans (by all accounts) took the wrong path and almost killed the planet.
I have realized that of the many different winds blown in human history, they all have in common that they follow a homogeneous pattern of thoughts, namely a primal way of thinking and perceiving the world, thereby creating a community of values​​. This cognitive imagination, inside which people can understand and allow life to act, has been essential for the development of normative society and for the creation of a spectrum of different cultures.

I have become convinced about our unique need to believe in the existence of a higher power. Man is thereby the only creature that has adhered to explanations of a reality that our logical reasoning cannot sustain. Therefore, while a belief in God is a result of Homo sapiens´ outstanding idea of endowment, it is also a response to the human need to explain the mysteries of life. Or it might be, like some neuroscientists and evolutionary biologist suggest, a God module (The Age: 2006) present in our brain or a God gene (Hammer: 2004) in our DNA string, similar to our language gene, enabling us – like no other creature – to communicate in a highly sophisticated way.

However, this physical god-figure may be only an easier way to comprehend the presence of a universal idea whose full complexity is beyond the grasp of our cognitive intelligence. For the sake of simplicity, we humans are satisfied with a figure of religious dogma in a physical form – who only Moses, according to tradition, has been allowed to see – instead of a hard-to-understand idea, which we humans dress in codes that we want the idea to include. This complex idea can only be understood and recognized through actions that are outside selfishness and greed. In the following 4 minute video, I present the only universal nonmaterial force I can prove – Goodness (audio).

Extract from the book “EVOLUTIONARY ideas – A short story about why, when and how humans (by all accounts) took the wrong path and almost killed the planet” (7th edition 2020).


Hat förgör allt och alla

Ingen är född att hata. Hat är produkt av ideologi baserad uppvigling, idag framför allt identifierbart bland islamistiska organisationer, som säger sig stå för rätt tolkning av koranen och propagerar för det slutna samhällets gudomliga diktatur.

För 80 år sedan var det nazistisk uppvigling som möjliggjorde ohyggliga folkmord.

Hatets ideologier måste neutraliseras med det sekulära samhällets alla medel. Demaskera vidskepliga gudomliga dekret om rätt att förtrycka, uppvigla och mörda. Demokratiska och humanistiska ideal är annars i fara då det visat sig vara lätta att hyvla bort om dess förespråkare känner sig hotade.

Intolerans måste bekämpas med tolerans och de intoleranta måste förstå att tolerans är grundbult i vårt samhälle. Om de intoleranta (islamister, nazister, fascister, antisemiter, judehatare, islamofober osv.) är oförmögna att nå insikt om detta eller förbjuds att omfamna denna idé, ska vederbörande skolas i demokrati, humanism, lagverk och sekulära vardagskoder.

Läs mer i essän “När Gud(arna) Tystnar och människans val“.


 

När socialdemokratin mötte politisk islam 1994

Omedvetna(?) om att politisk islam är oskiljbar från islamism har socialdemokratin sedan 1970-talet naivt och med uttryckligt mål att värva röster äventyrat Sveriges demokratiska, humanistiska och sekulära samhällssystem.

Genom socialdemokratiska Broderskapsrörelsen (numera Socialdemokrater för tro och solidaritet) har denna moderna variant av Trojansk häst släppts in på den svenska managen.

Socialismens fader, Karl Marx måste rotera glödhett i sin grav inför denna oheliga allians mellan socialismens ateism och islam. Att kombinera dessa ideologier var fram till 1950-talet fullkomligt otänkbart, men i takt med att militära arabiska nationalistledare som Nasser och palestinska terrororganisationer som PFLP kom att använda marxismen som ideologisk front, förvanskades marxismen till den grad att kristna judehatare som Sigbert Axelson och etikprofessorn (av allt!!!) Carl-Henrik Grenholm såg möjlighet att ideologiskt utnyttja marxismen och anamma islamsk subversiv ersättningsteologi.

Bakgrunden är enligt Göran Skytte att Broderskapsrörelsens grundares anti-judiska inställning och gullandet med Hamas. Skytte skrev i en debattartikel i SvD 2006 ”Det på 70-talet kända författarparet Sigbert Axelson (broderskapare) och Carl-Henrik Grenholm hävdade i tidningen Broderskap och i rörelsens studiematerial att den judiska staten stred mot Bibelns profetior. Grenholm skrev enligt Bachners bok så här i tidningen Broderskap (nr 10, 1971): ”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja… I Broderskaps studiematerial om Israel ingick på 1970-talet material där ”judarna” gjordes kollektivt ansvariga för Jesu korsfästelse. Guds gamla förbund med det judiska folket ersattes då med ett nytt förbund, med de kristna. Judarna straffas därefter av Gud med evigt utanförskap intill den dag de omvänder sig till kristendomen. Då, men inte förr, ska Israel återskapas. Och denna ”ersättningsteologi” leder spikrakt till ett politiskt fördömande av en judisk stat som sådan.”

Fundamentet för ett kommande sammarbete mellan svensk socialdemokrati och företrädare för invandrande muslimer (som hatade Israel) skapades alltså tidigt och med ökad muslimsk invandring var det bara en tidsfråga innan de som ansåg sig representera muslimerna tog kontakt med Socialdemokraterna.

Broderskapsrörelsens rapport 4/99

Hur det hela gick till och vilka krav som ställdes på att implementera politisk islam finns bland annat att läsa i Broderskapsrörelsens rapport 4/99. Broderskapsrörelsen startades för övrigt redan 1924 för att fiska troende arbetares röster. 1994 var det alltså dags att värva muslimska röster.

”Efter valet 1994 tog Sveriges muslimska råd/SMR kontakt med socialdemokraterna för att markera sin vilja att öka delaktigheten i det svenska samhället och söka vägar för att få Sveriges muslimer mer aktiva i svensk somhällsliv och politik. Broderskapsrörelsen fick ansvaret för att utveckla samarbetet” och fem år senare hade SMR vuxit sig så starka inom socialdemokratin att de helt skamlöst kunde skriva i rapporten ”Det är viktigt för framtiden att religionens roll blir tydligare i politiska livet.” Detta borde ha hissat varningsflaggan hos övertygade socialister och demokrater. Men så icke. SMR hävdade också att det saknades självklara lösningar till moskebygge, skolor, halal slakt, muslimska helgdagar och ledighet vid fredagsbön.

SMR erkände att organisationen blivit starkare ”SMRs centrala organisation har blivit starkare så att en stabilitet och kontinuitet i politiska verksamheten har blivit tydligt märkbar, speciellt när man bildade en politisk organisation vid namnet Politisk Islamisk Samling (PIS).” Detta ledde till ”En viss förbättring på det politiska livet genom att flera muslimer har fått politisk förtroendeposter på kommunalnivå och vi hoppas att få ännu fler på riksdagsnivå i nästa val.”

Rapporten avslutas med strategi och mål:

Den gemensamma arbetsgruppen har satt upp följande konkreta mål för det vidare arbetet att introducera de nya medlemmorna i partiorganisationen lokalt.
“Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att:
2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på

  • 15 kommunala fullmäktigelistor
  • 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst 5 län
  • SAP skall ha 2 000 muslimska medlemmar och
  • 300 skall ha fått en politisk grundutbildning

Ett viktig del i arbetet är att aktivt föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder” och ”l kommitten bör förutom SAP organisationer som Broderskapsrörelsen, S-kvinnor, SSU och LO vara representerade.”

För den oinvigde och ovan nämnda organisationsrepresententer är det nu på plats att informera om att islam har inte som judendom och kristendom genomgått reformering utan följer uråldriga dekret som fastställdes för ungefär 1300 år sedan. I arabiska islamska länder görs ingen skillnad på stat och moske´ (kyrka). I varierande grad följs religiös grundad sharia-lag med uttryck som stening till döds för otrohet och mord på den som vill lämna islam. I Sverige finns väldigt många sekulära muslimer som just flytt sina tidigare hemländer på grund av muslimska religiösa förtryckarregimer.

Att vi i Sverige har tillåtit denna smygislamisering och inte tidigt sagt ifrån om att muslimer är välkomna i det politiska livet under förutsättning att religionen läggs åt sidan är fullkomligt horribelt. Det kan (förhoppningsvis) bara hänskjutas till naivitet, godtrogenhet och dåliga kunskaper hos tongivande sossar och socialister som Pierre Schori, Sten Andersson, Lars Engqvist, lngela Thalen, Jan Guillou, Ilmar Reepalu, Mona Sahlin och Margot Wallström (om de nu inte har en dold agenda likt tidigare nämnda Axelson och Grenholm). Förmodligen är denna fadäs av den socialdemokratiska eliten en av huvudorsakerna till att så många sossar röstar på främlingsfientliga SD.

Det borde inte finnas någon plats i det sekulära demokratiska och humanistiska Sveriges politiska liv för en främmande auktoritärt bekännande islamistisk politisk konstellation som kräver religiöst inflytande. Delar av svensk socialdemokrati och vänstern har sedan 1970-talet sålt ut sin socialistiska själ till en ideologi som är det motsatta. Uppenbarligen så bara för att säkra regeringsställning men ovetande om vad denna Trojanska häst skulle komma att ställa till med i det svenska folkhemmet.


Senaste Nytt/Latest News on climate change  if_social-facebook-square2_771366


Har metanbomben briserat?

Innebär det slutet eller en ny början?

Om någon om 70 år lyckas läsa detta innebär det att mänskligheten lyckades besinna sig och förenas i en aldrig tidigare skådad kamp för överlevnad mot naturens krafter. Naturens hämnd stod nämligen bokstavligen för dörren då vetenskapsmän i slutet av 2010-talet förstod att allt pekade käpprätt åt helvete. Fram tills 2015 hade jordens temperatur sedan industrialismens början ökat med 1°C, men de följande åren ökade temperaturen exponentialt och en veritabel humanitär och global katastrof kom allt närmare. Läs mer

Den arktiska kyla som drog ner över Sverige under mars månad 2018 var ett direkt resultat av klimatförändring. Varma havsströmmar och vindar har under flera år attackerat Arktis som på grund av försvagad jetström tvingar kylan söderut. Inte på de senaste 12 miljoner åren har jorden befunnit sig i samma situation.

Men uppvärmningen beror med stor sannolikhet i än högre grad på att metanbomben i Arktis är på väg att brisera. Alla andra förklaringar är inte tillräckliga för att förklara den otroliga utvecklingen i vinter. 34o C varmare än normalt i Arktis. 6o C vid den nordligaste norra kontrollstationen på Grönland 17 februari och 1.2o C vid Nordpolen 25 februari (normal temperatur ca -30o C). Berings sjö förlorade under två veckor i februari hälften av sin havsis.

2mTempArcticNorthPole_02-2008-2018
Illustrationen visar uppvärmningen under 10 år mellan 2008 och 2018.

Koldioxidutsläpp ensamt kan inte leda till sådan uppvärmning. Den globala uppvärmningen som skett genom förbränning av fosila bränslen har blottlagt ett ofantligt mycket allvarligare omedelbart hot av metangas som har 25-150 gånger (beroende på oxideringsgrad/år) större växhuspotential än koldioxid. Metangasbomben utlöses paradoxalt nog av växthusgasen koldioxid efterhand som permafrostområden smälter. Planeten Jorden har tidigare genomgått varma perioder, men aldrig på så kort tid och med så höga utsläpp som nu sker. 97% av världens forskare menar att det är mänskliga aktiviteter som ligger bakom den alarmerande uppvärmningen och den exponentiella ökningen av växthusgaser.

Forskare har rapporterat om små kvantiteter av metanutsläpp under cirka10 år i Sibirien, Nord-Kanada och Östsibiriska Arktiska Hyllan (ESAS), men senaste rapporter om upp till 3000 ppm (miljarddelar) från Arktis (800 har tidigare varit ”normalt”) indikerar att något mycket oroväckande är på gång. Så mycket som 50 gigaton metan kan frisläppas från ESAS ensamt! Det kommer innebära att Arktis blir isfritt och på grund av albedo-effekten, eller snarare frånvarandet av densamma, kommer Arktis att värmas upp, vilket kommer leda til en exponentiell uppvärmning av resten av planeten. I detta scenario kommer 2o C uppvärmning snabbt passeras och världen kommer att stå inför en apokalyptisk framtid som innebär civilisationens slut.

LandTemp1750-2017
1,65C ökning av landtemperatur 1750-2017

Dr. Nathalia Shakova varnar för att uppemot 50 gigaton metangas är på väg att frigöras. Dr. Peter Wadhams, professor i oceanisk fysik anser att vår civilisation inte skulle klara av ett utsläpp på 50 gigaton av metangas:

“+4°C innebär slutet för vår civilisation … Det skulle innebära social och ekonomisk katastrof för vår planet … De stora [metangasutsläppen] skulle dessutom tidigarelägga katastrofen med [konservativt] räknat ungefär 20 år, det vill säga senast om 50-60 år” (Lima Cop20).

Forskare vid Stockholm Universitet har sedan 2011 genomfört flera expeditioner till Östsiberiska Arktiska Sockeln. Forskningschefen Professor Örjan Gustafsson rapporterade från SWERUS-C3 expedition 2014 att stora metanplymer stiger upp från havsbottnen i Laptev sjöns branta kontinentalsockel.

”SWERUS-C3 forskare har under tidigare expeditioner dokumenterat omfattande utsläpp av metan från undervattens permafrost system till atmosfären över East Siberian Arctic Shelf … Det här är den första studien som visar, baserat på observationer i Arktis, att den abrupta klimatuppvärmning som skedde i slutet av förra istiden ledde till storskalig upptining och frigörelse av kol från permafrost.
Kol som ligger infruset i permafrost runt Arktis kallas ibland för de ”sovande jättarna” i det globala kolkretsloppet. Om dessa frigörs av klimatuppvärmningen kan det leda till en påspädning av växthusgaserna koldioxid och metan i atmosfären vilket kommer ge en förstärkt klimatuppvärmning. Blir detta verklighet kommer det ge värre framtidsscenarior än de som FN:s klimatpanel har räknat med, vilket även är grunden för Parisfördraget.
– Den nya studien ger en fingervisning om vad vi kan vänta oss med den nu igångsatta klimatuppvärmningen. Studien gör det än mer akut att snabbt ställa om samhället till en fossilfri och uthållig ekonomi för att undvika de svåra konsekvenser som klimatförstörelsen för med sig, säger Örjan Gustafsson. … Det har nyligen dokumenterats att en tunga av relativt varmt Atlantvatten, med en kärna på ett djup av 200 till 600 m kan ha värmt upp områden under de senaste åren. Eftersom detta Atlantvatten, de sista resterna av Golfströmmen, breder ut sig österut längs den övre sluttningen av östsibiriska sockeln, hypoteserar vårt SWERUS-C3 program att denna uppvärmning kan leda till destabilisering av övre delen av metansockelns hydrater. Detta kan vara vad vi nu för första gången observerar” (SU).

En studie i tidskriften Science 2010 och en annan i Nature 2012 visade att metan faktiskt släpptes ut i atmosfären från över hälften av det enorma område som utgörs av östsibiriska kusthaven (ca 4 ggr Sveriges yta):

“Stora osäkerheter kvarstod gällande hur stor del av detta mobiliserade gamla land-kol som bryts ned i havet (och därmed avgår till atmosfären som koldioxid, en förstärkning av växthuseffekten) gentemot hur mycket som begravs i havsbotten (och alltså inte leder till ökade halter av växthusgaser i atmosfären”.

Flera forskare publicerade en peer reviewad rapport i “Biogeosciences” 2016-09-06:

”Vi visar att det redan idag finns CH4 [metangas] från djupa, gamla reservoarer som vandrar genom tinad permafrost från havsbotten … Det mycket grunda djupet i ESAS gör vägen kort för dessa bubblor att nå atmosfären. Havsisens stora nedgång i detta område kan dessutom öka utsläppen till atmosfären … temperaturökningen kommer att öka mikrobiell bildning och permafrost upptining som därmed ökar utsläppen av biogen CH4 från djupa undervattens permafrost områden. ESAS förväntas spela en allt viktigare roll för jordens framtida strålning” (”The origin of methane in the East Siberian Arctic Shelf unraveled with triple isotope analysis”, Biogeosciences, 2016-09-06.)

I juli 2016 citerade Daily Mail ryska forskare som upptäckt att massiva hål på ön Belvy i Kara havet släpper ut metangas 200 gånger mer än normalt och 20 gånger mer koldioxid än normalt. Dr Sokolov från Urals Department, Russian Academy of Sciences, sa att han såg dessa fenomen först under en expedition 2015 i Sibirien.

“Jag har arbetat i Yamal under tjugo år – några av mina kollegor har arbetat här ännu längre – och det är första gången jag någonsin har sett något som detta”.

Söder om Belvy Island, finns ett annat fenomen som observeras noggrant av forskare; det plötsliga bildandet av kratrar, som skapas av utbrott eller explosioner av metangas, som smält under ytan. Yamals kratrar, vissa små medan andra stora, skapar naturgasfylla hålrum i ispucklar, som så småningom utlöser metangasexplosioner, enligt Professor Vasilij Bogoyavlensky, Moskvas Oil and Gas Research Institute.

Ökad issmältning innebär också ökade vattenmängder i atmosfären som i sig är faktor för ökad växthuseffekt, men som även skapar våldsamma stormar och ökad nederbörd. Ökad issmältning beror också på att uppvärmningen av Arktis är 2-3 gånger större är övriga områden på jorden beroende på att det vita reflekterande istäcket (albedo) försvinner och solens strålning istället magasineras i havet och ger upphov till ökad avsmältning av havsisen.

Engelska dagstidningen The Guardian beskrev situationen 2016-12-12 “Den snabba ökningen av metanutsläpp de senaste 10 åren överraskar forskarna” och fortsatte:

“[under 100 år] värmer metan planeten 28 gånger mer än motsvarande CO2. Författarna till 2016 Global Metan Budget rapporten konstaterar att under de första åren av detta århundrade, ökade koncentrationen av metan med endast ca 0.5ppb (parts per billion) per år, jämfört med 10ppb under 2014 och 2015.”

En annan avgörande faktor är förändring av jetströmmen. Den globala uppvärmningen innebar att jetströmmen försvagas och blir långsammare, vilket leder till att kall luft från nordpolen når betydligt sydligare breddgrader än tidigare. Detta ledde till de mycket kalla och snörika vintrarna i USA 2015 och 2016. 2017 blev däremot nästan snöfri i både New York och Chicago beroende på att den förändrade jetströmmen möjliggjorde för varmare luft att strömma upp söderifrån. Den långsammare jetströmmen gav också som resultat att väderskiftningarna varade över längre tid, sa Dr. Jennifer Francis under Weather and Climate Summit 2016-01-21. I Europa noterades under april men speciellt under maj månad 2017 hur kall polarvind till följd av den förändrade jetströmmen svepte ner över kontinenten. Ian Engblom, meteorolog, sa att orsaken till kylan är uthålliga polarvindar från Arktis som söker sig söderut, drar in över Skandinavien och fortsätter ner hela vägen mot Frankrike och fortsatte:

“I Europa noterades under april men speciellt under maj månad 2017 hur kall polarvind till följd av den förändrade jetströmmen svepte ner över kontinenten. “

Ian Engblom, meteorolog, sa att orsaken till kylan är uthålliga polarvindar från Arktis som söker sig söderut, drar in över Skandinavien och fortsätter ner hela vägen mot Frankrike och fortsatte:

“Det är en nästan rak nordlig vind med polarluft som sveper in. Det är en rejäl dos med kalluft som fortsätter strömma söderut” (AB).
Men ovissheten är stor om när det riktigt hemska ska börja märkas. Professor Emeritus John E. Walsh, University of Illinois, hävdade 2017 att världen tycks ha övergett målet om att stanna vid +2 graders temperaturhöjning och forskare koncentrerade sig istället på ett scenario de kallar RCP 8.5, vilket är ett mått på hur många extra watt per m² som når jordytan på grund av mänsklig påverkan och naturens koldioxid och metangasutsläpp (Keeling lecture 2017-04-24).

Jag föreslår ett paradigmväxlingsskifte som reverserar det som hände för 4300 år sedan då ena halvan av dåtidens civilisation tog en destruktiv väg som senare skulle leda till doktriner vilka är en del av orsakerna till att vi är i vår nuvarande situation: ”multiplicera” och ”härska”. Om män fortsatt att värdera och respektera kvinnor hade jordens befolkning förmodligen varit några miljarder mindre och mer förståelse för att vi är underställda naturen och inte genom vidskepliga idéer tror oss kunna härska över naturen.

Men hur kan människor övertygas att agera inför något man inte ser när människor inte handlar inför något de ser?

Människans oförmåga att se saker som de verkligen är, förklarades för 250 år sedan av upplysningens Immanuel Kant (1724-1804). Han hävdade att orsaken finns i förnuftets två former; rent förnuft och mänskligt förnuft, den senare utspädd med mänskliga egenskaper som tro.

Människor vänder sig till trons domäner då verkligheten är svår att förklara eller förstå. Detta är av allt att döma en del av trons magi på oss människor. Denna egenskap gör det möjligt för människor att verkligen tro att det blir bättre, om inte i det här livet, så i nästa. Tron har troligen räddat många människor, men också dödat dem som haft fel tro.
Den pågående apokalyptiska klimatförändringen är dock något som kommer att döda oss alla om vi inte (in)ser det och agerar nu.

Vad vi kan och borde göra
• Ställ bilen, åk kollektivt, cykla eller gå.
• Ät närodlad mat.
• Köp närproducerade produkter.
• Minimera flygresor. Arrangera internetkonferenser istället för fysisk närvaro.
• Sluta konsumera rött kött. Kreatursavel är en av de stora metangasbovarna. Gå över til kyckling/kalkon konsumtion.

För politiker och andra beslutsfattare
• Börja avveckla kärnkraft eller om möjligt flytta de runt 500 kärnkraftverk runt om i världen som hotas av stigande havsnivåer (jämför med Fukoshima haveriet).
• Subsidera solenergi installationer i egna hem, våningshus, industrier och offentliga byggnader.
• Satsa på solenergidrivna fordon, båtar och industrier.
• Extrahera metangas från olje- och gaskällor som läcker enorma mängder metangas.
• Bygg koldioxid extraheringsanläggningar drivna med solenergi.
• Krossa med hjälp av solenergi olivin mineral och sprid i jordbruket för att binda koldioxid som då omvandlas till bikarbonat.
• Plantera stora arealer med träd med lång livstid för att binda koldioxid och ge vår planet andrum (koldioxid frigörs då träd/växtlighet dör).


The end or a new beginning?

Klimatförändringen går mycket fortare än vad forskarna beräknat. from Richard Conricus on Vimeo.

aircraft
car

ProstataNytt_1_OmslagProstatacancer är Sveriges vanligaste cancerform för män

Prostatanytt (Nr 1, 2018) har publicerat artikel om mig baserat på min essä “Hur man tidigt kan upptäcka prostatacancer” som kan laddas ner från http://numen.com/hur-man-tidigt-kan-upptacka-prostata-canc…/. Prostatanytts omslagsbild är tagen fem månader efter framgångsrik radikal prostatektomi utförd med robotkirurgi och ett år efter att jag förstod att något var lurt med min prostata, då jag plötsligt fick högt PSA-värde, men i övrigt inga symtom.

Sprid gärna denna information till män (och deras kvinnor) i berörd ålder. Prostatacancer kan upptäckas tidigt och framgångsrikt behandlas, men vänta inte!

En större studie presenterad 16-20 mars 2018 (EAU18) stöder vad jag föreslog i min essä om hur man tidigt kan upptäcka prostatacancer. MRI är suveränt bäst på att lokalisera och rätt diagnosticera tumörer. Biopsier ska tas först efter MRI.


Konflikten mellan Israel och Iran har tagit en ny farlig vändning

IranDroneMed denna typ av drone lyckades Iran penetrera Israels gränser i februari 2018, men sköts ner av israelisk attackhelikopter. Israel svarade med att söka upp och förstöra dronens kontrollstation, varvid israelisk F16 sköts ner. I fortsatt vedergällning angrep israeliskt attackflyg 4 iranska mäl i Syrien och 8 syriska militärinstallationer.

Israel lovar göra allt för att hindra Irans expansion och etablering av permanent militär närvaro i Syrien. De iranska mullorna har upprepade gånger lovat att utplåna Israel.

När får vi höra fördömande mot Irans uttalade mål att utplåna Israel från Sveriges utrikesminister?

Iran ut ur Syrien!

Klargörande intervju från BBC4 om vad Iran egentligen har för avsikt med att försöka etablera permanent militär närvaro i Syrien.


A 3-minute video that puts the finger on the problem.
Turn up the volume and share with your friends!

More videos


År 2017 börjar med stor ovisshet

By AM_Juli_2010_-_3zu4.jpg: Armin Linnartzderivative work: Off2riorob (talk) - AM_Juli_2010_-_3zu4.jpg, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16354285


Tysklands förbundskansler Angela Merkel sa i sitt nyårstal 2016 att islamistisk terrorism är det största hotet mot Tyskland: – När vi fortsätter att leva våra liv och gå till arbetet, så säger vi till terroristerna: Ni är mördare fulla av hat, men ni kommer aldrig att bestämma hur vi ska leva eller hur vi vill leva. Vi är fria, medkännande och öppna, säger hon.

Merkel uppmanar till mobilisering kring våra vedertagna samhällskoder och värderingar. Men mördarna finns runt om oss. Hur ska vi identifiera och neutralisera dem? Måste vi inte ha hjälp av andra muslimer som solidariskt med oss kämpar för vårt öppna samhälle och avslöjar mördarna? Mer …


 

Nyttig historielektion om Palestinas historia. Jag har inte funnit några felaktigheter. Hittar du några?

A useful history lesson about the history of Palestine. I have not found any errors. Do you find any?


israeljordanoccupationIsraels regeringar har sedan 1967 (Kfar Etzion var första bosättning) i strid med internationell lag byggt bosättningar på den av Jordanien tidigare illegalt ockuperade (1948-1967) Västbanken och östra Jerusalem. Idag uppgår den israeliska befolkningen i dessa områden till ungefär 800.000, jämfört med ungefär 3.000.000 palestinier. Israels regeringar har sedan 1983 i ökad omfattning svarat med intensifierad byggnation av bosättningar som svar på palestinsk terror.

Vad är då bakgrund till bosättnings-euforin och våldsspiralen?

Både israeler och palestinier låter sig styras av religiösa dekret. Judar och muslimer är oförmögna att bryta band med kanoniserade religiösa dekret. Troende judar är hjärntvättade med idéen att Gud gav Samarien och Judéen (Västbanken) till Israel´s folk. Troende muslimer är hjärntvättade med idéen att tillintegöra staten Israel (trots att Koranen uttryckligen värnar Israel 17:104).

Det sekulära demokratiska Israel, traditionstyngt och i händerna på judisk-ortodoxa troende, står mot teokratiskt styrda muslimer, vars ledare uppmanar till blodsutgjutelse i Allahs namn (Mahmoud Abbas 2016-09-16).
Yahweh mot Allah! Märkligt och rentav absurt då judendom (Yahweh) är moderreligion till Islam (Allah).
I denna kontext av religiöst käbbel parat med vansinnesdåd försöker västvärldens demokratier och humanistiskt fostrade människor skapa rättvisa. Det började med FN´s delningsbeslut av det brittiska mandatet Palestina 1947 som till vissa delar följde Israels bibliska gränser, och föreslog ett palestinskt land för muslimska och kristna araber sida vid sida med Israel.

Israel accepterade delningen vilket däremot arabländerna och den muslimska befolkningen inte gjorde. Omedelbart efter FN:s omröstning den 29 november 1947 inleddes angreppen mot judiska samhällen, städer och byar.
70 år senare är positionerna om möjligt än mer cementerade och polariseringen mellan de två semitiska broderfolken närmast total. Allt detta sker mot bakgrund av en uppdiktad omnipotent härskare som ingen människa varken sett eller hört. Om sekulära humanistiska idéer fått råda hade konflikten för länge sedan varit löst, om den ens uppkommit.

Västliga demokratier borde skaffa sig djupgående kunskap om de olika prästerskapens begrepps- och idévärld och konfrontera judiska och muslimska prästerskapen med humanismens universella idéer. Med så polariserade åsikter och på ömse sidor önskan om att förgöra varandra, står hoppet annars till att försöka neutralisera ultraortodoxa, fundamentalister och islamisters inflytande. Detta kan enbart ske genom att ansvarsfulla ledare på båda sidor ignorerar religiösa inhumana dekret och låter humanismens värdegrunder slå rot och frodas bland systerfolken.
Jerusalem är redan delat i judiska väst och östliga Al-Quds. Jerusalems gamla stad måste garanteras autonoma judiska, muslimska, katolska och armeniska kvarter under delat israeliskt-palestinskt styre med internationell tillsynsmyndighet.

Oavsett hur Väst agerar är det till slut upp till israeler och palestinier att nå uppgörelse, som garanterar de två staterna suveränitet och säkerhet.


I religionens namn våldtas kvinnor

Yazidi kvinna sexslav hos IS
Yazidiska kvinnan Lamiya Aji Bashar (bild) har tillsammans med Nadia Murad Basee tilldelats 2016 års Sakharovpris.
Murad och Bashar var bland de tusentals kvinnor och flickor som kidnappades av IS från en by i norra Irak under sommaren 2014. Under flera månader hölls de som sexslavar innan de lyckades fly.
– De är inspirerande kvinnor som har visat otrolig mod och mänsklighet inför den avskyvärda brutaliteten, säger Guy Verhofstadt, ledare för ALDE i EU, till AP.
Tidigare i år sa Murad till AFP att IS tvingade henne att avsäga sig sin tro.
– Det första de tvingade mig till var att konvertera till islam.

“Isis acknowledges such crimes [sex slaves] and attempts to justify them by categorizing captured Yezidi women and girls as “spoils of war” for its fighters, and claims that Islam permits sex with non-Muslim“slaves” (Independent 2016-03-14).

Konvertering till Islam räcker uppenbarligen inte för att undgå IS (Daesh) sex terror. Alla som inte delar IS´ wahhibistiska korantolkning är enligt dem värdelösa människor.

Religiösa dekret om att döda, våldta och skymfa i en guds namn måste tas bort från religiösa urkunder!

Underteckna petitionen (på engelska) här!


 

Skamlig asylpolitik

AylanKurdiBodrum
3-årige Aylan Kurdi´s fruktansvärda öde är för evigt symbol för Syriens inbördeskrig och de människor som riskerar livet för en andra chans att få leva i fred undan krig och religiöst förtryck.

Regeringens beslut att utvisa upp till 80.000 av årets asylsökande är en märklig kovändning. Från att ha profilerat sig som humanitär stormakt framstår nu Sverige istället som en nation av naiva, godtrogna, välmenande men ack så verklighetsfrämmande politiker och opinionsbildare. Med vimplar och hurra-rop möttes många asylsökande med stöd av Migrationsverkets officiella förpliktigande att villkorslöst ge alla syrier som anländer Sverige permanent uppehållstillstånd (Ekot, Sveriges Radio, 2013-09-03).

Tiotusentals syrier litade på löftet från Migrationsverket och under ibland omänskliga förhållanden satte sina liv på spel för att nå Sverige. Att nu försöka vrida klockan tillbaka är skamligt, oansvarigt, moraliskt förkastligt och förmodligen olagligt. I alla fall då det handlar om syrier. Enligt Migrationsverkets statistik anlände totalt 162877 (81301 år 2014), varav 51338 syrier under 2015, en ökning med 68% jämfört med 2014. Knappt en tredjedel var alltså syrier. Övriga stora asylsökande nationaliteter var irakier med 20858 (ökning med 682%) och afganer 41564 med mesta delen ensamkommande “barn” (ökning med 1239%).

Av den humanitära stormakt, som Fredrik Reinfeldt kallade Sverige i ett tal 2014-08-15, strax innan han och Alliansen förlorade regeringsmakten, återstår blott fragment. Löfven-regeringen satte 2016-01-04, i och med stängslet mot Danmark, stopp för Sverige som humanitär stormakt.

Är det nu istället krass realpolitik som gäller? Ska det nu bli politiskt korrekt att inte se till de enorma lidande som tiotusentals människor utsatts för? De som vågade lita på Sverige som en famn där såren från krig och religiöst förtryck kunde börja läkas (inte enbart syrier).


HURRA, äntligen ett erkännande

Och inte från vem som helst

The Ascent of Woman

ukflag English
Historikern Amanda Foreman bekräftar i färsk BBC-serie “The Ascent of Woman” mina forskningsrön om det sumeriska samhällets jämställdhet mellan könen för 4.200 år sedan, att det groende patriarkatet och senare monoteismen tvingade kvinnan från det offentliga rummet och skambeläggandet av kvinnans sexualitet. Härligt att få allt bekräftat. Ingen har trott på mina rön. Inte ens genusvetenskapliga etablissemanget som jag stångades mot för snart 10 år sedan. Inget förlag har vågat publicera min bok, så jag publicerade själv både på svenska och engelska. Nu bekräftar BBC serien på punkt efter punkt mina rön om det annorlunda sumeriska samhället och vad som hände då akkadierna tog över makten (nästan som om hon läst min bok). Hon hävdar att “för första gången berätta historien om kvinnor och män sida vid sida“. Skillnaden jämfört med Dr Foremans berättelse är att jag i min bok är mer explicit, men Foreman vågar ändå säga saker i serien som tidigare varit otänkbara. Ingen politisk korrekthet där inte.

“EVOLUTIONENS idéer – en kort berättelse om varför, när och hur människan (av allt att döma) tog fel väg”. Svenska originalet finns i engelsk översättning EVOLUTIONARY ideas – A short story about why,  when and how humans  (by all accounts)  took the wrong path”. Mer om böckerna här.

ukflag

HURRAY, finally a recognition

And its not just anyone

The historian Amanda Foreman confirms in her recent BBC serie “The Ascent of Woman” my research on the Sumerian society’s gender equality 4200 years ago, the emerging patriarchy and later monotheism´s removal of women from the public sphere, and the ignominious guilt of female sexuality.

Great to get everything confirmed. No one (yes, really) believed in my findings. Not even the gender science establishment that I confronted almost 10 years ago. No publisher dared to publish my book, so I self-published in both Swedish and English. The BBC serie confirms my findings about how different the Sumerian society was, and what happened when the akkadians took over the reins of Mesopotamia (almost as if Dr Foreman read my book). She claims “telling for the first time the story of women and men side by side“. The difference between Dr Foreman´s narrative and mine is that I am more explicit, but Foreman still dare to say things in the series that were previously unthinkable. No political correctness whatsoever.

The book is based on a Swedish original and an English translation is available “EVOLUTIONARY ideas – A short story about why, When and how humans (by all accounts) took the wrong path and almost killed the planet”. More about the book here.

“EVOLUTIONARY ideas – A short story about why, When and how humans (by all accounts) took the wrong path and almost killed the planet

Erdoğan cites Hitler’s Germany as example of effective government

Erdoğan and Hitler

Turkey’s president Recep Tayyip Erdoğan on return from a visit to Saudi Arabia was asked whether an executive presidential system was possible while maintaining the unitary structure of the state, he said: “There are already examples in the world. You can see it when you look at Hitler’s Germany.” (The Guardian 2016-01-01).


Abbas uppviglar i Allahs namn till blodspillan

Palestinske presidenten Mahmoud Abbas (Abu Massen) har nu frångått sin tidigare officiella hållning om icke-våld och hänvisar nu kraftfullt till Allahs vilja att se blodspillan.

 “Vi välkomnar varje droppe blod som spills till förmån för Al-Quds (Jerusalem). Detta blod är rent, rent blod, utgjutet för Allahs skull, i enlighet med Allahs vilja. Varje martyr kommer att nå paradiset och alla sårade kommer att belönas av Allah.” (Palestinsk TV 2015-09-16).

Abbas uttalande är djupt olyckligt och stärker extremiströrelserna i det monoteistiska inbördeskriget. Den som tills nu trott att Israel-Palestina konflikten inte är ett religionskrig, borde nu veta bättre. Lösningen på konflikten är framför allt att få stopp på uppvigling och att introducera Upplysningens idévärld för Västasiens befolkningar. Margot Wallström hävdar enligt interpellationsdebatt 4 december 2015 att denna översättning inte är riktig, https://www.facebook.com/regeringsprotest/videos/451240905077941/, vilket är mycket bekymmersamt och visar på att Wallström är totalt vilseförd i Israel-Palestina konflikten. Wallström verkar ha svårt att ta in verkligheten som den är eftersom den är i konflikt med vad hon önskar den vara.

Svar från Israelisk-arabisk reporter:

“Du uppviglar tusentals unga människor till att gå ut på gatorna. Du förstör deras framtid.”

LucyAharish

Uppvigling och instruktioner till mord sprids på sociala media

Instruktion att döda

Tänk att följande ska behöva sägas år 2016:

“Det kan inte bli tal om normala, kompletta relationer med Iran så länge Iran inte erkänner Israels rätt att existera,” förbundskansler Angela Merkel 2016-08-30.


Uppvigling till massaker på israeler


När den moraliska kompassen är fel.

Föreläsning på Oxford universitet.


Tänkvärt om Palestina

I nedan video finns osminkade historiska fakta om ursprunget till benämningen Palestina och palestinier. Videon utelämnar dock “Peres–Hussein London Agreement” fredsförslag från 1987 som nyligen avlidne förre premiärminstern och presidenten i Israel Shimon Peres slöt med Jordaniens kung Hussein om att Jordanien skulle återfå Västbanken. Dåvarande israeliske premiärministern Shamir motsatte sig fredsfördraget och ett gyllene tillfälle att nå en bra bit på väg mot fred i Mellanöstern grusades.

Personligen tror jag att en fredlig lösning på Israel-Palestina konflikten skulle vara att Västbanken återlämnas till Jordanien (som de ockuperade 1949-1967) och Gaza till Egypten (som de ockuperade 1948-1967). Jordanien är redan befolkat av en majoritet av palestinier och Egypten är möjligen det enda land som kan få bukt med Hamas.

Israel Judea 800bc
5000lie

Staten Israel utgör en del av den romerska provinsen Palestina, men någon palestinsk stat har aldrig funnits. Över 90 procent av landområdet hade inte juridiskt erkända ägare efter upplösningen av det osmanska riket 1917 och är till denna dag obestämt, eftersom araberna förkastade FN: s delningsresolution 1947 och eftersom palestinierna fortsätter att avvisa ett slutgiltigt avtal med Israel. Ett tragiskt-komiskt faktum är att palestinierna tagit namn efter ett sjöfarande folk från Kreta – Filistéer-, som israeliterna benämnde “plishtim”, vilket på hebreiska betyder inkräktare. Filistéerna var förmodligen av indo-europeiskt ursprung och kan alltså inte vara besläktade med dagens arabiska semitiska folkslag (som även judar tillhör).

 

Tänkvärt om Israel

Bill Gates

Religionsfrihet i Israel och Sverige

Israels runt 1 miljon ultra-ortodoxa judar och 1.7 miljoner muslimer utgör integrerade delar av det sekulära, humanistiska och demokratiska Israel. Inom båda befolkningsgrupperna finns dock sekter som inte erkänner staten Israel och anser var för sig vara den enda rätta representanten för den (i grunden) gemensamma ideologin/religionen – monoteism.

Videon är tre år gammal. Snökastning och mulning har numera ersatts av knivattacker från palestinier som så unga som 13 år (2016-01-23) av det palestinska styret uppviglats till mord på israeler. Sekulära judar, muslimer, kristna och druser faller nu offer för gudomliga diktatur dekret som uppviglar muslimer (och judar av judiska fanatiska sekter) till mord på oliktänkande. I demokratins namn tillåter det sekulära Israel dessa diktaturanhängare att verka. Samma förhållande gäller i Sverige, där religionsfrihet och yttrandefrihet garanterar diktaturanhängare frihet att propagera för sina vidriga idéer. Det svenska politiska etablissemanget måste göra gemensam sak med Israel och resten av världen och aktivt undervisa om vad demokrati egentligen innebär och motarbeta de organisationer som undergräver ländernas humanistiska och demokratiska styrelseskick.


A graduation ceremony at a Gaza kindergarten

A graduation ceremony at a Gaza kindergarten featured a theatrical show of terrorist skills presented by the graduating children of the 2016 Al-Quds class of the Islamic Al-Hoda kindergarten. The children, clad in Islamic Jihad fatigues, demonstrated the planting of anti-tank mines, the killing and kidnapping of enemy soldiers, the launching of mortars, and more. Videos documenting the event were posted on the kindergarten’s YouTube account and Facebook page on May 30. Sheikh Khadr Habib, an Islamic Jihad leader in Gaza, delivered a speech during the ceremony, and said that the children send a “message of love” to the world and that their message to the Israelis is: We are not terrorists, don’t force us to kill you. The Al-Hoda kindergarten is located in the Zaytun Quarter in Gaza, and is run by Maha Ashour.


 


 

Svaret måste vara

Kärlek till alla istället för gudomens diktatur

IS milis dödar i Allahs namn bakbundna syrier
Bilden visar hur IS(IS) bödlar i Allahs namn mördar bakbundna syrier. Hur kan gudsbegreppet driva människor till dylika barbariska illdåd?

En lösning på religiöst baserad terrorism är att förmå tongivande prästerskap inom Judendom, Kristendom och Islam att överge dekret som 2 mosebok 32:27-29, Matteus 10:34-36 och Koranen 2:191-193 om att döda i religionens namn.

Om de monoteistiska prästerskapen kunde enas om att utesluta alla hänvisningar i Bibeln och Koranen till mord på oliktänkande skulle religiöst baserad terrorism upphöra. För att detta ska kunna ske krävs ett gediget upplysningsarbete om att de gudomliga dekreten i själva verket är författade av människor med härskarideal och har använts för att kontrollera massorna.

Fanatiker lär sig inte påverkas och allra minst övertalas, varför fokus bör ligga på att informera vanligt folk, på det att de vänder sig bort från uppviglarna och istället bejakar Bibelns och Koranens kärleksbudskap, fredlig samexistens och respekt för varje persons religionstillhörighet.

Upplever vi de sista skälvningarna av fanatisk gudstro (gudomens diktatur) då vi bevittnar terrordåden i Paris, Bryssel, Köpenhamn och IS barbariska framfart i Syrien och Irak? Eller utgör terrordåden början på en återgång till medeltida auktoritärt styre, då prästerskap med hot om en sträng Gud fick massorna på knä? ISIS började som en liten styrka på runt 1000 man, som utnyttjade Irak och Syriens maktvakuum. IS lyckades på kort tid erövra väldiga landområden i Irak och i Syrien. Men de kunde aldrig ha gjort det utan massivt ekonomiskt stöd från framför allt Saudiarabien och Qatars sunniter.

I vems namn agerar IS?

IS (även Hamas och Hizbollah) är religiösa organisationer som grundar sig på fundamentalistisk tolkning av Koranen och haditherna, vars tolkning dock inte utgår från muslimers väl utan istället går fundamentalistiska stater typ Saudiarabien, Qatar och Irans ärenden i försök att implementera obskyra islamistiska påbud i hela världen. På senare tid har Saudiarabien såväl som Qatar upptäckt faran med IS och tagit bort sitt stöd för IS. Dock finns det fortfarande penningstinna sunniter som stödjer IS och Qatar finansierar fortfarande Hamas´ terrorverksamhet.

IS(IS) beheading
16-minuters video som visar IS(IS) bödlars masshalshuggningen av omkring 16 “officerare och piloter” i den syriska armén.

Har de stöd i Koranen?

Ja, faktiskt! Och det är inte enbart en tolkningsfråga. Så här står det i Koranen

Det är Han [Allah] som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro. När Allah har talat behövs inga ytterligare vittnesbörd [48:28]. … Och låt alla förnekare av sanningen veta att ett plågsamt straff [väntar dem] [9:3] Och kämpa mot dem till dess allt fitna [otrohet/misstroende] upphör och all dyrkan kan ägnas Allah. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare][2:193]. O ni som tror, alliera inte er med [vissa – tillagt i den svenska översättningen] Judar och Kristna; dessa är allierade med varandra. De ibland er som allierar er med dessa, hör hemma hos dem. GUD vägleder inte de som överträder [5:51].

Men var kommer då allt mördandet ifrån? Eftersom Koranen, som vi kan läsa lite längre ner, grundar sig helt och hållit på Bibeln; var godkänns i Bibeln mord på oliktänkande? I Andra Moseboken 32:27-29 läser vi:

Och han sade till dem: »Så säger HERREN, Israels Gud: Var och en binde sitt svärd vid sin länd. Gån så igenom lägret, fram och tillbaka, från den ena porten till den andra, Och dräpen vem I finnen, vore det också broder eller vän eller frände. Och Levi barn gjorde såsom Mose hade sagt; och på den dagen föllo av folket vid pass tre tusen män. Och Mose sade: »Eftersom I nu haven stått emot edra egna söner och bröder, mån I i dag taga handfyllning till HERRENS tjänst, för att välsignelse i dag må komma över eder.»

I Koranens omskrivning (2:191) har det blivit:

Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden (Koran 2:191).

Det blir ännu blodigare i följande vers:

DÅ NI möter förnekarna [i strid], låt [svärden] falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter [de överlevande] till fånga. Sedan [kommer den tid] då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta [är vad ni har att iaktta]. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem [utan er medverkan], men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; (Koran 47:4).

Bakom dessa citat döljer sig fanatismen och de bokstavstrogna som verkligen tror på vart enda ord och krav på dess verkställande. En liten skara fanatiker finns inom Judendom och Kristendom, men det är inom Islam som fanatismen växer. IS, Al-Qaida, Hamas, Islamiska Jihad, Hizbollah, Boko-haram och Taliban är blott några exempel på oresonliga rörelser. För dessa rörelser är Koranens lydelse helig och odiskutabel. Religiös otrohet är värre än döden, därför är det tillåtit att döda de otrogna, även om det riktar sig mot andra muslimer.

Men var får de stöd ifrån? Vem förser dem med pengar?

Flera länder sticker ut: Saudiarabien (Sunni), Qatar (Sunni), Kuwait (Sunni), Förenade Arab Emiraten (Sunni) – enligt Guardian 2010-12-05 – och Iran (Shia) – enligt amerikanska utrikesministeriets rapport 2013-05-30 (http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/). Alla rika på olja/gas och just oljeintäkter från försäljning till världens oljeslukande länder möjliggör för dem att sprida sin fundamentalistiska och puritanska tolkning av Koranen och profeten Muhammeds påstådda utsagor. Ingen reformering eller nytolkning av Koranen är tillåten i dessa länder.

Oheliga allianser skapas också mellan Sunni och Shia. Medan de bekämpar varandra i Syrien och i Irak stödjer Qatar (Sunni) ekonomiskt Hamas (Sunni) i Gaza, samtidigt som Hamas får ekonomiskt stöd och vapen från Iran (Shia). Baserat på ländernas enorma oljetillgångar har de också tillskansat sig betydande ekonomisk och politisk makt. Saudiarabiens valuta- och guldreserv uppgick 2012 till 656.9 miljarder dollar (befolkning 30 miljoner). Samtidigt som Qatar stödjer och aktivt bygger upp Hamas terrorinfrastruktur (med bland annat raketer och tunnelbygge) mot Israel köper de upp kända varumärken i Europa och övriga världen, exempelvis Zlatans PSG franska fotbollsklubb. Man kan undra om Zlatan och övriga Europa är medvetna om kopplingen mellan Qatar och av EU terrorstämplade terrororganisation Hamas? Qatar´s envåldshärskare är ytterst ansvarig för gazabefolkningens lidande eftersom de håller en obskyr terrororganisation vid liv, som enligt samstämmiga uppgifter från FN och EU, och av Hamas själva, använder civilbefolkning som mänskliga sköldar.

Qatar avskaffade 2003 allmänna shariadomstolar men religiösa normer och traditioner utgör fortfarande grunden för all lagstiftning och tillämpas i synnerhet i familjerätt, arvsrätt och straffrätt [Hamzeh]. Qatar spelar dubbelroll i världspolitiken, då landet samtidigt som det stödjer Hamas tillåter USA att ha en av regionens främsta militärposteringar, Al Udeid flygbasen, i landet. Från Qatars skattefria lyxsamhälle styr Hamas ledare Khaled Meshaal utvecklingen i Gaza. Hade det inte varit för USAs bas i Qatar hade förmodligen Israel bombat Qatar som svar på emiratets finansiering av Hamas terrorverksamhet och urskiljningslösa raketbeskjutning av Israels civilbefolkning de senaste nio åren sedan Israel ensidigt drog sig tillbaka från Gaza.

USA stödjer alltså en fundamentalistisk enpartistat som finansierar Hamas uttalade mål att tillintetgöra Israel. Samtidigt är USA Israels främsta bundsförvant. Snacka om rutten politik! Qatar regeras av sunnimuslimers fundamentalistiska och puritanska riktning wahhibism. Wahhibiterna är muslimska fundamentalister och rörelsen har sitt namn efter Muhammad ibn Abd al Wahhab (1703-1792). Han var skolad i Damaskus i teologi, rättsvetenskap (madhhab) och företrädde den hanbalitiska rättskolan, vilken betraktas vara sunni-islams strängaste. Anhängarna av denna riktning strävar efter att följa Koranen och Sunna så som man menar att profeten Muhammed och de första generationerna muslimer efter honom gjorde. Abd al Wahhab förkastade all religiös utveckling efter Medinastaten som profeten bildade på 600-talet och hävdade återgång till profetens ursprungliga Islam, bort från den inblandning som skett av andra monoteistiska lärors inflytande och även shiamuslimernas överskattning av bland annat profeten Muhammeds kusin Ali (Wikipedia).

Islams dilemma

Hos fanatiska muslimer, judar och kristna finns knappast något att hämta. De är oftast orubbliga i sin övertygelse. Istället bör ansträngningarna om fredlig samexistens riktas mot de breda lagren av människor, som alla egentligen har samma värdegrunder; att försörja familj och se till att nästa generation får en säker och bra framtid med respekt för individen. Medan kristna under 250 år skolats i Upplysningens anda av frihet och tolerans, tätt ackompanjerade och i en del fall även ledda av sekulariserade judar, saknar muslimer detta paradigmskiftes genomgripande förändring av skiljelinje mellan stat och religion. Islam´s 1400 år gamla urkunder utgör fortfarande basen för muslimska länder i Västasien. Av historiska orsaker bekämpar muslimer västvärlden och försök till revidering av Islam. Denna kamp beror främst på en genuin misstro mot västvärldens historiska koloniala och imperialistiska förtryckarregimer, wahhibismens fundamentalistiska inflytande sedan 1700-talet, men också på att dagens inflytelserika muslimer och islamister anser Islam vara den enda sanna religionen. Lösningen på problemet bör därför vara att försöka hitta passager i Koranen som stödjer fredlig samexistens, men framför allt hitta imamer som vågar predika dem för den muslimska menigheten. Så, finns det dylika verser att finna? Om vi börjar med Koranens ursprung så beskriver Koranen sig själv i förhållande till Judendomens Torah/Tanah och Kristendomens Bibel så här:

Detta är inte en påhittad Hadith; denna (Koran) bekräftar alla tidigare skrifter [Bibeln], tillhandahåller detaljerna för allting, och är en ledstjärna och nåd för de som tror [på monoteismen]” [12:111]. Denna Koran skulle omöjligt kunna vara skriven av någon annan än GUD. Den bekräftar alla tidigare budskap och tillhandahåller en fullt detaljerad skrift [10:37]. Vad som sägs till dig [Muhammed] är exakt vad som sades till de tidigare budbärarna [41:43].

Islam har alltså allt gemensamt med de övriga monoteistiska lärorna och tvärtemot hatiska predikan och krav på att utplåna staten Israel, erkänner Koranen Israel i följande vers

Vi har gett Israels barn skriften, visdom och profetskap, och försåg dem med goda gåvor; vi gav dem fler välsignelser än något annat folk [45:16].

Koranen ger även Israel rätt att bo i landet

Och därefter sa vi till Israels Barn, ”Gå och bo i detta land. När den slutliga profetian inträffar, kommer vi att sammankalla er alla i en grupp” [17:104].

Koranen betonar också Israels utvaldhet

O Israels Barn, minns Min ynnest som jag har givit er och att jag föredragit er över världarna [alla andra] [2:47].

Koranen kanoniserades minst 200 år efter Muhammeds död (632 e.kr.) men påstår sig ändå vara ursprunget till Judendomens Torah/Tanah som kanoniserades minst 1200 år tidigare (700-400 f.kr.)

[VI PÅMINNER er] än en gång om att Vi uppenbarade Skriften för Moses som en fullkomningens gåva till den som gjorde det goda och det rätta och för att ge [Israels barn] klara och utförliga regler om allt och vägledning och nåd – och för att [stärka] dem i tron på mötet med sin Herre [6:154].

Det råder ett starkt förbund mellan Islam och Israels folk i följande vers

Jag har kommit till er med ett klart vittnesbörd från er Herre, så gå med mig Israels barn [7:105].

Koranen ger i följande vers vittnesbörd om hur Allah hjälpt Israels folk till det land där de bor

Men det folk som varit förödmjukat och föraktat gjorde Vi till arvingar till det land som Vi välsignat, dess östra såväl som dess västra delar. Så uppfylldes din Herres nådiga löfte till Israels barn [om belöning] för deras uthållighet; och Vi lade i ruiner allt vad Farao och hans folk hade byggt upp och ödelade deras odlingar [7:137].

Av ovan framgår klart och tydligt att Allah favoriserar ”Israels barn” och måste också göra det eftersom Islam och Koranen grundar sig på den monoteistiska moderreligionen Judendom. Rörelser som Hamas, IS, Al-Qaida och Hizbollah har därför inget som helst stöd i Koranen för sina angrepp på Israels barn.

Värna vår demokrati genom insikt om vad som hotar!

På 30-talet var det nazismen. Idag är det radikal islamism som hotar vår värld.

Nazismen hade rötterna i den kristna världen och radikal islamism har rötterna i islam. Båda uppviglade/uppviglar till masslakt av oliktänkande och tvingade/tvingar fram massflykt undan bödlarna. Följande video ger inblick i vad radikal islamism predikar. Radikal islam kan besegras genom utbildning, information och krav på att eliminera all uppvigling till mord i Bibeln och Koranen.

IRAN hotar återigen med Israels utplåning

– Om 25 år kommer det inte finnas någon zionistisk regim, sa Irans högste ledare Khamenei den 9 september 2015.

Han inledde med “Med Guds vilja”, vilket i detta sammanhang är märkligt eftersom den Gud han åsyftar är Allah, vars existens helt beror på judendomens Yahweh. Utan Yahweh, ingen Allah. Så står det till och med i Koranen (12:111 och 10:37). Utan judendom ingen islam. Tänk dig ett Iran utan mullornas förtryckarregim! Ett fritt Iran vars befolkning tillåts ösa ur landets mångtusenåriga kulturella guldgruva.

Khamenei den 9 september 2015

Arabvärldens befolkning har missunnats arbetsmöjligheter och bara levt på oljepengar

– ett arabland arbetar man bara 27 minuter/dag, säger shejk Yousuf Al-Qaradhawi i denna video från 2005.

Är gudsbegreppet skapat av människor som vill härska och kontrollera andra människor?

Omkring 88% av världens befolkning är religiöst/ideologiskt troende. Inom monoteismen innebär det tro på en övernaturlig omnipotent kraft som ingen människa varken sett eller hört, men vars ord är vägledande för varje människas vardag. Detta fenomen har utgjort mitt stora intresse under lång tid och jag har sökt långt bak i människans historia, för att söka kunskap om detta behov alltid funnits och om det artikulerats på samma sätt. Jag har kommit till slutsatsen att människor, för att kunna förstå det hon faktiskt inte kan förstå, skapar gud(ar) i vars väsen allt som människan inte förmås att förstå, överlåts att förstås. En flykt till trons domäner, där logik och förnuft beslöjas av “gudomliga sanningar” som inte får eller kan ifrågasättas.

Människan är den enda varelse som grubblat över sin existens till den grad att hon har konstruerat en högre kraft av vetande, som sig själv ovetande, inte kan förstå vad ovetandets vetande vet om det ovetande som vetandet skapat. Denna uppenbara rundgång i människans tankevärld har format världens samhällen sedan de första civilisationerna konstituerades för runt 6.000 år sedan på sandslätterna mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak.

Upplysningen föddes för 250 år sedan och var ett led i människors frigörelse. Idéer om mänskliga fri- och rättigheter och jämlikhet banade väg för västvärldens fenomenala utveckling inom politik, ekonomi och med socialt ansvarstagande. I den i våra dagar i framför allt västvärlden pågående post-patriarkala processen är fokus inställt på kritiskt tänkande och konstruktiva, reflekterande diskussioner kring värdegrundens kärna och livsnerv. Diskussioner som i sin tur aktualiserar andra begrepp och teorier vars empiri stärker den demokratiska statens värdegrund och som på sikt kommer detronisera patriarkatets regim.

I de oroshärdar som idag plågar jordens befolkning är denna process enbart i sin linda och i de länder där konformistiska hegemonier härskar med hjälp av enormt kapital – som oljerika stater i Västasien – har upplysningens ljus ännu inte nått gryningshorisonten. Undantaget möjligtvis de stater som upplevt den arabiska våren. Såvida inte medborgarropen på demokrati överröstas av fundamentalisters krav på återgång till religiös konformism, såsom den definierades då islamska urkunder kanoniserades för mer än 1000 år sedan.

Förhoppningsvis innebär den arabiska våren ändå att reformationen även når Islam, så som skett inom Judendom och Kristendom. Fram till dess kommer väst dock gå i otakt med Västasiens hegemonier av vidskepligt grundade teokratier. Så ja, gudsbegreppet är en mänsklig konstruktion som historiskt har använts och i nutid används för att härska och kontrollera massorna.

Men gudsbegreppet kan även ses som en förenkling av universums komplexa överbyggnad. Nämligen att livet bygger på en idé, vars dimension vi människor inte kan förstå. Men blotta känslan av att en sådan kraft existerar, manar människan till konstruktion av regelverk för att blidka kraften. Så har människan konstruerat gud(ar) sedan urminnes tider. Och även sedan urminnes tider har dylika regelverk använts av elitförsamlingar för att egensinnigt härska och kontrollera andra människor. I dagens värld representerad av vidskepligt baserade sharia-lagar, vars motsats är förnuftsbaserad demokrati. Fanatisk gudstro borde vara på utdöende och det vi nu upplever i Västasien är kanske dess dödsryckningar? Den avgörande frågan är om vi människor är lojala mot demokratiska beslutsprocesser eller mot härskardoktriner?

Imam boende i Sverige hävdar att alla svenskar och européer som inte omvänder sig till Islam ska dödas

Fruktansvärd uppvigling av shejk Omar Abu Sara i Al-Aqsa moskén i Jerusalem, november 2014

Shejken står här inom det demokratiska Israels gränser och uppviglar till skoningslös masslakt av judar. Han rättfärdigar uppviglingen med citat ur Koranen och ett Hadith citat. Jag har lyssnat till många hotfulla predikningar, men detta går utanpå allt jag tidigare hört. Denna predikan är ytterligare ett bevis på att om fred ska uppnås mellan israeler och palestinier och i resten av världen måste mänskligheten distansera sig från religiöst baserad uppvigling såsom det uttrycks i Bibeln och i Koranen. Fred kommer aldrig kunna stiftas så länge religiösa galningar tillåts verka och finner åhörare.

“Tiden för slakt har kommit. Tiden att bekämpa er har kommit. Tiden för att döda er har kommit. Med Allahs vilja, vi är redo för uppgiften – vi och lojala och trogna muslimer, tillsammans med arméer av det islamiska kalifatet, som kommer att befria detta land från er smuts … Åh Allah, påskynda dagen för slakten av judarna”.

Franske premiärministern Manuel Valls om farorna som hotar Europa

IS(IS) uppmanar till våldtäkt, misshandel och slaveri av “otrogna” Yazidi kvinnor. Män över 10 år mördades.

CNN sände i november 2014 vittnesmål från en Yazidi kvinna, där hon berättar om hur det gick till då IS(IS) intog hennes stad.

“Muslim women are deprived of their humanity”

Manda Sand Ervin, Director Alliance of Iranian Women

Why Sunni and Shia muslims are killing each other

Egyptens president manar till omvärdering och förnyelse av Islam

Sluta använda Palestina som verktyg mot Israel

Dalai Lama talar om betydelsen av förtroende som en fundamental del för ett framgångsrikt liv

Viktiga avslöjande av LO om Sverigedemokraternas ideologiska bakgrund

Comments

2 responses to “”

  1. […] clindamicina y ketoconazol óvulos[…]

    clindamicina y ketoconazol óvulos

  2. […] pharmacy[…]

    pharmacy

Leave a Reply