Samma lön oavsett kön.

Strävan att upprätta ekonomisk demokrati.

  • Människor hyr kapital för att driva marknadsanpassade företag och inte som det är idag att kapitalet hyr människor.

Comments

Leave a Reply