Ämbetsmannaansvaret som  såg till att offentligt anställda ämbetsmän kunde ställas till ansvar avskaffades 1975 och ersattes med betydligt svagare “oriktig myndighetsutövning”. Det finns i dagsläget inte någon möjlighet att fälla en statlig eller kommunal myndighetsperson för tjänstefel:

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap (20 kap. 1 § brottsbalken).

Inte heller JO synar dem:

  • förtroendevalda, dvs. regeringen och enskilda statsråd, riksdagens ledamöter, ledamöter av kommun- respektive landstingsfullmäktige

Det är alltså fritt fram för riksdagens ledamöter och kommunal- landstingsfullmäktige att göra vad de vill. Knappast förenligt med demokratiska värderingar.

Comments

Leave a Reply