ErdoganGhostTurkiske presidenten Erdogans största spöke är kurdernas frihetskamp. Inte så lite olik ukrainarnas frihetskamp mot Putins terrorregim.

Erdogan använder alla tänkbara möjligheter att omintetgöra kurdernas självständighetslängtan och kallar nästan all kurdisk opposition för terrorism. Speciellt anmärkningsvärt då det finns tydliga bevis på att Erdogan lierat sig med bestialiska terrororganisationen IS (Daesh) i Syrien och gett dem fristat i Turkiet. Dessutom är Erdogan frontalfigur för sunni Muslimska broderskapsrörelsen islamistiska ambition för alla muslimer under ett kalifat.

NATO och Sverige togs bokstavligen på sängen av turkiske presidentens utspel, vilket vittnar återigen om Västs aningslösa hållning inför auktoritärt styrda religiösa samhällssystem i allmänhet och Erdogans i synnerhet.


putinismIslamism

Miljoner ryssar som under lång tid hjärntvättats med världsliga (Putins) sanningar tror fortfarande på rysk propaganda och får eller kan inte agera mot terrorregimen.

Betänk då om “sanningen” kommer från en gudomlig härskare vars dekret inte kan eller får ifrågasättas. Så sker i muslimska länder där befolkningar bokstavligen hjärntvättas med “sanningar” under dygnets alla timmar. Dekret som dock enbart har som uppgift att härska och kontrollera folkmassorna. Även om muslimer genomskådar islamismens (islams politiska gren) propaganda och väljer att fly till väst undan brutala terrorregimer väljer många muslimer att verka i väst för islamistiskt maktövertagande med motiveringen att deras före detta hemländers regimer inte rätt följer Allahs dekret.

Denna inställning är ytterst farlig och förödande för demokratiska samhällen. Islamister använder religionsfriheten som verktyg för att införa den “sanning” de av hävd inte kan och får ifrågasätta, då en av grundpelarna inom islam är att sprida Allahs förkunnelse till all världens folk. Västs befolkningar har inte förstått denna skillnad på öst och västs kulturer då upplysningen gav dem verktyg att skilja på stat och religion och insikten att religiös tro är privat och får inte blandas med politik. Denna process har inte muslimska länder genomgått.

Nybildade partiet Nyans med Mikail Yüksel i spetsen är ett varnande exempel på vad som händer i det svenska samhället då företrädare för “sanningen” vuxit sig så starka att de nu flyttar fram sina positioner och siktar på politisk makt. En process som har rötterna i Sveriges muslimska råd/SMRs uttalade mål i början på 1990-talet “Det är viktigt för framtiden att religionens roll blir tydligare i politiska livet” (Broderskapsrörelsens rapport 4/99).

Turkiet som NATO medlem under Erdogan är en skymf mot Västs demokratiska ideal. Sveriges och Finlands NATO medlemsskap får inte ske på bekostnad av kurdernas legitima kamp för självständighet och upprättande av egen suverän och internationellt erkänd stat.


Mutah

The debate over Shia Muslims’ “pleasure marriage” (prostitution) is rooted in their perception of the authenticity of “hadiths”, that is, whether the Prophet Muhammad said what was said and its interpretation.

The hadith applies to pleasure marriage (mut’ta), which allows the establishment of a contract to use a woman during a given period (i.e., prostitution). Shi’a Islam permits this under the pretence that it is a genuine hadith, something Sunnis vehemently deny.

The most widely accepted collection of hadith is the Sahih of el Bukhari. He examined 600,000 texts, finding only 7,275, which could be accommodated within the criteria for verification criteria, which he set up. He compiled them according to 1) mutznaf (subject) and 2) musnad (creator) (UGA: 2009).

Notably, the mutznaf could not be criticized since it purported to be the Prophet’s words and might hence be sacred. This left only the chain of communication to be analyzed. The question is whether the criteria for this were too lenient since they stipulated only a plausible chain: “A heard it from B who heard it from C…”, going back to a contemporary of the Prophet. Knowing human characteristics, it is probably not far-fetched to assume that the possibility of someone familiar with these criteria could fabricate a hadith, both content and chain, to serve a private agenda. An example of this is Umar Ibn Al-Khattab’s claim that he heard Muhammed proclaim that all Jews and Christians should be expelled from Medina. Even today, it is not allowed for Jews nor Christians to visit the Medina shrines!


Meet Putin’s four times “Order of Courage” decorated Nazi admirer Dimitri Utkin.

PutinUtkinWagnerNaziIn 2021, images surfaced of Utkin showing Waffen-SS collar tab and Reichsadler Eagle tattoos on his collar and chest.
Utkin is the founder of the Wagner group of mercenaries linked to the Russian security state and is now carrying out, by order of Putin, bestial acts against Ukraine’s civilian population and soldiers, in line with atrocities in Syria. The bottom picture shows Putin together with Utkin (far right).

Putin’s allegations of de-Nazification of Ukraine as a pre-text of the war are false and an insult to the Soviet citizens who defeated Nazi Germany. Putin relies on the same “über-mensch” and “master-race” ideas as Hitler’s Nazi ideology and other ruling ideals based on the erroneous idea that there is only one truth.


Finlands sak är vårHerman Lindqvist, historiker berättar 21 april 2022
·
Sverige och Finland går hand i hand in i Nato. Det är en logisk fortsättning på en över 900 år lång ödesgemenskap. I över 700 år var Finland och Sverige samma land, inflätade i varandra. Svenskar och finnar hade samma kung och regering, samma lagar, samma rättigheter och samma skyldigheter.
(…)
Under seklerna som följde utgjorde finländarna en tredjedel av den svenska armén, men en ovärderlig del. Sverige hade aldrig blivit en militär stormakt utan de tappra och envisa finska soldaterna och utan den finska östra riksdelen – som fick ta stötarna då Ryssland gick till anfall. Man kan säga att utan Finland hade det inte blivit någon stormakt Sverige och utan Sverige hade det inte blivit något Finland.
Länderna var tidigt sammanflätade i denna ödesgemenskap. Finländare flyttade till den västra riksdelen, de var under medeltiden en stor procent av Stockholms befolkning och de röjde skog och mark i Uppland men framförallt i Värmland. Finländarna var med sedan 1200-talet och valde kung vid Mora stenar, det satt finländare vid kungens rådsbord. Finland kallades Österland på samma sätt som man talade om Norrland och Södermanland. Åbo blev den östra riksdelens huvudstad och eftersom folket i landskapet omkring var finnar, kallades området så småningom för Finland och med tiden blev det namnet för hela östra riksdelen, även tavasternas och karelarnas områden.
(…)
Då Sverige förlorade Finland 1809 blev Finland ett ryskt storfurstendöme. Men det märkliga är att detta storfurstendöme fortsattes att styras med samma svenska lagar man haft hela tiden, samma mynt, skolor och samma kyrka. Det blev, kan man säga, två Sverige bredvid varandra. De svenska lagarna från Gustav III:s tid gällde i Finland fram till 1919. Förvaltningen och myndigheter i Finland talade svenska fram till 1860-talet. Tsaren lät detta ske eftersom Ryssland då hade ett fredligt och lugnt furstendöme i väster, en självgående buffert mot Sverige. Mot slutet av 1800-talet började skoningslös förryskning. Skruvarna drogs åt.
Då väcktes den nationella finska andan. Svenskar var de inte, ryssar ville de inte vara, alltså blev de finnar. Finlands nationalsång skrevs på svenska av Johan Ludvig Runeberg, som inte kunde skalda på finska. Trots hans svenska bakgrund är han den enda författaren i Finland som fått hederstiteln nationalskald.
De som skapade, formade och tonsatte denna finska nationella kultur var alla svensktalande finländare. Nationaleposet Kalevala skrevs av finlandssvensken Elias Lönnrot och illustrerades av finlandssvensken Axel Gallén Kallela. Den tunga musiken komponerades av finlandssvensken Jean Sibelius.
Den hatade ryske guvernören Nikolaj Bobrikov mördades av en finlandssvensk, Eugen Schauman. Många bytte sina svenska namn till finska, men det gjorde inte de tre första presidenterna – Kaarlo Juho Ståhlberg, Lauri Kristian Relander, Per Ehvind Svinhufvud – däremot han som föddes som Johan Gustav Hellsten, men som gick till historien som Juho Kusti Paasikivi. Det fria Finlands störste hjälte, marskalken och presidenten Gustaf Mannerheim, bytte självklart aldrig namn.
(…)
Cirka 8 800 svenska frivilliga soldater och sjukvårdspersonal kämpade på Finlands sida mot Sovjetunionen under finska vinterkriget (30 november 1939 – 13 mars 1940). Under parollen ”Finlands sak är vår” slöt hela Sverige upp och var tillsammans med många kända författare och journalister i Sverige engagerade i den humanitära hjälpen till Finland.
Det var finsk muskelkraft som drog igång Sverige efter kriget. I dag finns det över 700 000 svenskar med finländska rötter i Sverige. De flesta kan tala finska och åker gärna till mormors torp på sommaren. De sköter Sveriges riksbank, de sitter i regeringen, de är biskopar, teater- och museichefer och finns på alla nivåer i hela samhället. Om man ser Finlands historia som en väv
där varje år är en tråd, om man skulle drar ut den svenska tråden ur denna väv så skulle den helt rasa samman. Så inflätade och nära varandra är Sverige och Finland i denna dag.

munhäfta

Religiöst uppviglade muslimer som går till angrepp mot poliser har ingen plats i vårt samhälle. Att kalla dem för kriminella är i f s rätt, men de är först och främst hatfyllda mot det svenska samhället som inte “förstår att deras sanning är den enda rätta”. Dessa hjärntvättade personer med ursprung i teokratier måste skolas i tolerans och det svenska samhällsbyggets värdegrund av frihet mot auktoritärt religiöst styre.

MuslimViolenceAll bokbränning är förkastlig och vedervärdig, men den muslimska terrorn de senaste fyra dagarna har handlat mindre om koranbränning och mer om att visa vem som har rätt att torpedera Sveriges värdegrunder om yttrande-, åsikts- och demonstrationsfrihet och med våld manifestera sin “sanning”.
Sverige har misslyckats i uppdraget att integrera dessa muslimska ungdomar och utbilda dem i tolerans som bärande del i svenskt samhällsbygge. Dessa muslimer måste lära sig att tolerera angrepp på islam och Allah och respektera andra “sanningar”.