Facebook

ErdoganGhostTurkiske presidenten Erdogans största spöke är kurdernas frihetskamp. Inte så lite olik ukrainarnas frihetskamp mot Putins terrorregim.

Erdogan använder alla tänkbara möjligheter att omintetgöra kurdernas självständighetslängtan och kallar nästan all kurdisk opposition för terrorism. Speciellt anmärkningsvärt då det finns tydliga bevis på att Erdogan lierat sig med bestialiska terrororganisationen IS (Daesh) i Syrien och gett dem fristat i Turkiet. Dessutom är Erdogan frontalfigur för sunni Muslimska broderskapsrörelsen islamistiska ambition för alla muslimer under ett kalifat.

NATO och Sverige togs bokstavligen på sängen av turkiske presidentens utspel, vilket vittnar återigen om Västs aningslösa hållning inför auktoritärt styrda religiösa samhällssystem i allmänhet och Erdogans i synnerhet.


putinismIslamism

Miljoner ryssar som under lång tid hjärntvättats med världsliga (Putins) sanningar tror fortfarande på rysk propaganda och får eller kan inte agera mot terrorregimen.

Betänk då om “sanningen” kommer från en gudomlig härskare vars dekret inte kan eller får ifrågasättas. Så sker i muslimska länder där befolkningar bokstavligen hjärntvättas med “sanningar” under dygnets alla timmar. Dekret som dock enbart har som uppgift att härska och kontrollera folkmassorna. Även om muslimer genomskådar islamismens (islams politiska gren) propaganda och väljer att fly till väst undan brutala terrorregimer väljer många muslimer att verka i väst för islamistiskt maktövertagande med motiveringen att deras före detta hemländers regimer inte rätt följer Allahs dekret.

Denna inställning är ytterst farlig och förödande för demokratiska samhällen. Islamister använder religionsfriheten som verktyg för att införa den “sanning” de av hävd inte kan och får ifrågasätta, då en av grundpelarna inom islam är att sprida Allahs förkunnelse till all världens folk. Västs befolkningar har inte förstått denna skillnad på öst och västs kulturer då upplysningen gav dem verktyg att skilja på stat och religion och insikten att religiös tro är privat och får inte blandas med politik. Denna process har inte muslimska länder genomgått.

Nybildade partiet Nyans med Mikail Yüksel i spetsen är ett varnande exempel på vad som händer i det svenska samhället då företrädare för “sanningen” vuxit sig så starka att de nu flyttar fram sina positioner och siktar på politisk makt. En process som har rötterna i Sveriges muslimska råd/SMRs uttalade mål i början på 1990-talet “Det är viktigt för framtiden att religionens roll blir tydligare i politiska livet” (Broderskapsrörelsens rapport 4/99).

Turkiet som NATO medlem under Erdogan är en skymf mot Västs demokratiska ideal. Sveriges och Finlands NATO medlemsskap får inte ske på bekostnad av kurdernas legitima kamp för självständighet och upprättande av egen suverän och internationellt erkänd stat.


Mutah

The debate over Shia Muslims’ “pleasure marriage” (prostitution) is rooted in their perception of the authenticity of “hadiths”, that is, whether the Prophet Muhammad said what was said and its interpretation.

The hadith applies to pleasure marriage (mut’ta), which allows the establishment of a contract to use a woman during a given period (i.e., prostitution). Shi’a Islam permits this under the pretence that it is a genuine hadith, something Sunnis vehemently deny.

The most widely accepted collection of hadith is the Sahih of el Bukhari. He examined 600,000 texts, finding only 7,275, which could be accommodated within the criteria for verification criteria, which he set up. He compiled them according to 1) mutznaf (subject) and 2) musnad (creator) (UGA: 2009).

Notably, the mutznaf could not be criticized since it purported to be the Prophet’s words and might hence be sacred. This left only the chain of communication to be analyzed. The question is whether the criteria for this were too lenient since they stipulated only a plausible chain: “A heard it from B who heard it from C…”, going back to a contemporary of the Prophet. Knowing human characteristics, it is probably not far-fetched to assume that the possibility of someone familiar with these criteria could fabricate a hadith, both content and chain, to serve a private agenda. An example of this is Umar Ibn Al-Khattab’s claim that he heard Muhammed proclaim that all Jews and Christians should be expelled from Medina. Even today, it is not allowed for Jews nor Christians to visit the Medina shrines!

Dela med andraShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePin on PinterestPrint this page