När Gud(arna) Tystnar omslag
Klicka på bild för att ladda ner pdf!
Essän sammanfattar kortfattat mina insikter om fundamental religiositet, kvinnoförtryck, kapitalism och knyter med den alarmerande globala uppvärmningen ihop säcken om Homo sapiens framfart på planeten jorden de senaste 4200 åren.

 

Fundamentalistisk religion har länge styrt människors liv och uppmuntrat bland annat till blind lydnad och överdriven barnalstring för att säkra härskarintressen. Kapitalism har sedan industrialismen varit den motor som hållit hjulen snurrande och fått penningberg att växa. Men förlegade ideologier och ekonomiska system måste nu ge plats för idéer om hur mänskligheten snabbt och insiktsfullt ska kunna vända utvecklingen.

 

Texten är till stor del baserad på min bok ”EVOLUTIONARY ideas – a short story about why, when and how humans (by all accounts) took the wrong path and almost killed the planet”.