Solidarit mellan de som har och de som inte har bland Sveriges pensionärer. Pensionssystemet urholkas mer och mer och det krävs kraftfulla åtgärder för att alla pensionärer ska få dräglig minsta levnadsstandard, som garanterar värdigt liv och respekt för individen efter ett långt arbetsliv med uppoffringar för samhällets utveckling.

⦁    Pensionärer garanteras skattefri inkomst på 35.000/mån* för par och 20.000/mån* för enskild pensionär.

⦁   Kostnad för äldreboende ska följa progressiv skala baserat på boendes ekonomiska möjlighet.

Det är orimligt att medellös flykting som fått uppehållstillstånd i Sverige har samma grundskydd som en person som har bott här i 40 år.  Flyktingar ska bedömmas enligt samma kriterier som svenska medborgare, det vill säga pension efter antal år i Sverige.

Comments

Leave a Reply