1. Alla män bör ta PSA-prov från 50 års ålder (tidigare om prostatcancer förekommit i nära släktled).
  2. KRÄV MRI skanning om PSA resultaten ligger över gränsvärdena. MRI kan tidigt avslöja cellförändringar och visa var biopsier exakt ska tas för att utröna tumörens kategori (Kategorierna T1 och T2 ger inga symptom)..
  3. Välj att operera bort prostatan om cancer upptäcks, så slipper du onödig ängslan för spridning och att leva från PSA provtagning till nästa PSA-prov.
  4. Undvik strålbehandling då det lätt skadar andra viktiga organ.
  5. Om cancern upptäcks tidigt, är lokaliserad till enbart prostatkapseln och radikal prostatektomi utförs av kunnig kirurg uppstår inga långvariga problem med vare sig kontinens eller erektion.
  6. Förändra din livsstil för att minimera riskerna att cancer uppstår i andra organ. Ät en kost full med frukt, grönsaker och oförädlade livsmedel och begränsa konsumtion av socker och transfetter. Motionera regelbundet på måttlig eller kraftig nivå. Undvik eller begränsa alkohol. Rök aldrig eller sluta om du röker.

 

Dessa är mina råd efter att själv ha genomgått radikal prostatektomi. Jag berättar om hela äventyret i essän “Hur man tidigt kan upptäcka Prostata Cancer”.  Prostatacancer är allvarligt, men trots allt den snällaste cancerformen och kan behandlas utan bestående men om den upptäcks i tid. Dela gärna. Lika viktigt för män som för kvinnor. För vem vill gå miste om det finaste i livet?

 

” Min MRI undersökning visade på Pi-rad 4 vilket betydde att kliniskt signifikant cancer sannolikt var närvarande.
Min läkare vid SUS beslöt mot bakgrund av vad MRI visade att ta ultraljudledd biopsier från två områden av prostatan.
Resultatet visade på två låg-risk cancer tumörer och klassades som 3+3 enligt den så kallade Gleason-skalan. Läkaren nöjde sig dock inte med detta utan gjorde för säkerhets skull ytterligare sex biopsier från ett specifikt område. De visade sig till läkarens förvåning innehålla fyra 3+4 och två 3+5 tumörer enligt Gleason-skalan.”
“Fyra år tidigare hade min första biopsi tagits och visade inga tumörceller, trots att jag nu vet att det redan då fanns cancertumörer i prostatan.
Jag har troligen haft cancern växande under 8-10 år eller kanske ännu längre. Biopsi nålarna träffade helt enkelt inte rätt. MRI då hade kunnat undvika tumörens utveckling och kanske ett större ingrepp inte hade behövt göras.”