Förebyggande sjukvård med obligatorisk provtagning för att förebygga och tidigt upptäcka kända sjukdomstillstånd enligt kön och ålder. Effektiv primärvård med möjlighet för medborgare att via dator själv boka besök hos läkare. Provresultat samma dag via internet uppkoppling.

Upprätta medborgares genetiska och medicinska profil för att så tidigt som möjligt vidta preventiva åtgärder för att öka livskvalité och sänka samhällets kostnader för sjukvård.

Obligatorisk 3 tim/veckan meditation/fysisk aktivitet på alla arbetsplatser för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Comments

Leave a Reply