På sikt arbeta för upprättande av kemisk profil för kriminellt belastade medborgare för att förstå orsak till icke-normativt uttryck och hur preventiva åtgärder ska kunna sättas in för att öka kriminellt belastade medborgares livskvalite och spara samhällets utgifter för kriminalvård.

Comments

Leave a Reply