EVOLUTIONARY ideas frontEVOLUTIONARY ideas – A short story about why, when and how humans (by all accounts) took the wrong path and almost killed the planet, by Richard Conricus. 

How did humanity end up in today’s situation? What driving forces have led us here? In my book, I analyze the basic features of humanity. I address the domains of faith, the genealogy of women’s oppression, and the foundations of populism.  All of this forms the ingredients leading to global heating and the existential threats facing humanity today. But when did it start? How did it happen and why? About this, I have sought clarity?

I introduce the expression of evolutionary ideas i.e., a natural selection of epigenetic cognitive processed ideas that fit the human brain constitution best and sometimes even fill a cognitive empty niche, not yet populated with ideas.

This book is looking into what makes an idea normative and even pre-discursive, and tries to shed a bit of light on the social evolution of cognitive mutations that brought about the ideas that constitute Homo sapiens´ normative behaviour and community building.

Seventh edition
Published: 2013-2020
ISBN-13: 978-1541131217
ISBN-10: 1541131215
6″ x 9″(15.24 x 22.86 cm)
Number of pages: 284
Order print/Kindle here


Is the Covid-19 pandemic going to change people’s attitudes and actions and thus allow truly wise Homo sapienses (Latin for wise man) to step forward?

TidAttTrädaFram 

Download essän (Swedish)   Download essay (English)


Essä om fundamental religiositet, kvinnoförtryck, kapitalism och knyter med den alarmerande globala uppvärmningen ihop säcken om Homo sapiens framfart på planeten jorden de senaste 4200 åren.

När Gud(arna) Tystnar omslag
Klicka på bild för ladda ner

Hur ska människor agera inför den oundvikliga globaliseringen och den ångest över det okända många känner och som extremister och populister utnyttjar?

GLOBALISERINGSÅNGEST omslagHögaktuell rykande färsk essä i ett brinnande ämne med anknytning till religion, terrorism, invandring och globalisering. Essän syftar till att identifiera och analysera skillnaderna mellan människor som lever i västerländska humanistiska samhällen och människor från stam- och teokratiska samhällen, i hopp om att kunna överbrygga klyftor och främja en sundare diskurs mellan de båda grupperna i en tid av stigande spänningar.

Publicerad: 2016-09
ISBN-13: 978-1537195520, ISBN-10: 1537195522
Antal sidor: 52  5“x 8” (12,7 x 20,3 cm)
Essän kan beställas i tryck 
här


How can citizens respond in the face of the fear of the unknown which extremists and populists exploit?

FEAR OF GLOBALIZATION coverAn essay on the burning topics related to religion, terrorism, immigration and globalization. The essay aims to identify and analyze the differences between people living in Western humanistic societies and people from tribal and theocratic ones, hoping to eventually bridge gaps and promote a healthier discourse between both groups in a time of rising tensions and needs. Originally published in Swedish for the Swedish audience.

Published: 2016-09
ISBN-13: 978-1537716152, ISBN-10: 1537716158
Number of pages: 52  5“x 8” (12,7 x 20,3 cm)
Order a printed version 
here
Order e-book (Amazon/Kindle) here 


Varför beter vi människor oss som vi gör?

EVOLUTIONENS idéerEVOLUTIONENS idéer – en kort berättelse om varför, när och hur människan (av allt att döma) tog fel väg, av Richard Conricus. 

4:e utgåvan – juli 2015. Uppdaterad, nytt omslag och med två nya kapitel: “Vikingarnas ursprung i Euroasien och Mesopotamiens kulturer” och “Islams konflikt med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter” där jag belyser problematiken mellan gudomens diktatur och demokratiska värdegrunder.

Då de första människorna utvecklade möjlighet till tal uttryckte de bäst begåvade människorna efterhand primitiva teorier om alltings mening och ursprung. Under historiens gång överlevde de teorier som bäst tilltalade det mänskliga kynnet och tankevärld. Genom den synkretiska processen födde grundteorierna nya teorier som födde nya teorier och så vidare fram tills våra dagar.

För det första har jag insett att alla de många olika vindar som blåst under mänsklighetens historia, haft det gemensamma att de följt en för majoritet av människor homogent tankemönster, det vill säga ett primalt sätt att tänka, uppfatta världen och skapa värdegemenskap. Denna kognitiva föreställningsvärld, innanför vilken människan kan förstå och tillåta livet att agera, har varit nödvändig för det normativa samhället och skapat en palett av olika kulturer.

För det andra har jag övertygats om människans unika behov av att tro på en högre makts existens. Människan har därigenom som enda varelse skapat förklaringsmodeller för den verklighet vårt förnuft inte mäktar att förklara. Följaktligen är gudstro ett resultat av Homo sapiens enastående idébegåvning men samtidigt även svar på människans behov av förklaring över livets mysterium.

Den allsmäktige guden är med tämligen stor säkerhet ett av människan konstruerat väsen, som genom påstådda gudomliga dekret, får människor att agera konformistiskt i akt och mening att skapa ett specifikt gudsbejakande samhälle enligt bestämda lagar; “gudomens diktatur”.

Denna diktatur lever trots Upplysningens reformarbete fortfarande kvar i stora delar av världen, dit Upplysningen aldrig nått. Boken handlar om hur människans begreppsvärld förändrades från polyteistiska värdegrunder utvecklade under 100.000 år, tills för runt 6000 år sedan då jägar- och samlarsamhället omstrukturerades till ett administrativt, hierarkiskt samhälle med tillgångar utöver vad människan behövde för sitt dagliga behov. Vidare genom patriarkatets genombrott för ungefär 4200 år sedan, monoteismens kanonisering för ungefär 2700 år sedan, följt av korta nedslag i Renässansens, Upplysningens och Industrialismens epoker.

Publicerad: 2015-07
ISBN-13: 978-1502322159 ISBN-10: 1502322153
Antal sidor: 272  6″x 9″ (15.24 x 22.86 cm)
Svenska original versionen har utgått.. 


Är präststyre på väg tillbaka i Europa ☪?

Är präststyre på väg tillbaka i Europa?Av Richard Conricus

Om försvar av grundläggande fri- och rättigheter och demokratiska skyldigheter, mot allvarliga tendenser att underminera Europas demokratiska samhällssystem.

Publicerad: 2:a upplagan 2015-05-21 (först publicerad 2014-07-26)
ISBN/EAN13: 1500654892 / 9781500654894
Antal sidor: 96
Boken kan beställas här


From Rio to Quito

A nine weeks photo odyssey in South America, by Richard Conricus.

From Rio To Quito - coverPublished: 2014
8″ x 10″ (20.32 x 25.4 cm)
Full Color Bleed on White paper 100 pages
ISBN-13:978-1494742942 ISBN-10:1494742942
Order print here


 

 

 

 

Locktoner och Tankens Mutation – om godhet istället för religion

Författaren beskriver och analyserar bland annat en god kraft som är tillgänglig för alla, av Richard Conricus.

Publicerad: 1999
A5 (21.0 x 14.8 cm)
Vitt papper, 108 sidor
ISBN-10:  9652229563
Boken kan beställas
 här