Inga nazister, fascister eller islamister på våra gator

Inga nazister, fascister eller islamister på våra gator

Nazister har ingen plats på våra gator. Inte heller fascister. Inte heller islamister!
Sverige måste följa FN-konventionen mot rasism som Sverige undertecknade 1969.
Svenskarnas parti skriver i sitt idé-program

“endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare”.

Hamas svenska representanter och flaggor ska inte heller få tillstånd att synas på våra gator. Så inte heller IS, Hizbollah, Al-qaida, Islamiska jihad, Boko-haram och Taliban terrorstämplade organisationer. Dessa grundar sig på rasistisk och barbarisk tolkning av Koranen om att icke-muslimer och otrogna muslimer ska mördas.

“Och kämpa mot dem till dess allt fitna [otrohet/misstroende] upphör och all dyrkan kan ägnas Allah. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare]” [Koran 2:193].

“DÅ NI möter förnekarna [i strid], låt [svärden] falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter [de överlevande] till fånga” [Koran 47:4].


Posted

in

by

Tags: