Islams dilemma

Islams dilemma

Othman Al Tawalbeh hävdar att “Islams väsentliga budskap vilar på … samma rätt till existens, samma behov av fred och frid …” (SDS 2014-09-06).
Detta är felaktigt.

Islam betyder ordagrant underkastelse och är så länge reformering förbjuds inte förenlig med demokratiska beslutsprocesser.

Av historiska orsaker bekämpar muslimer västvärlden och försök till revidering av Islam. Denna kamp beror främst på en genuin misstro mot västvärldens historiska koloniala och imperialistiska förtryckarregimer, wahhibismens fundamentalistiska inflytande sedan 1700-talet, men också på att dagens inflytelserika muslimer och islamister anser Islam vara den enda sanna religionen. Lösningen på problemet bör därför vara att försöka hitta passager i Koranen som stödjer fredlig samexistens, men framför allt hitta imamer som vågar predika dem för den muslimska menigheten.

Vilken imam (?) vågar kämpa för fred mellan israeler och muslimer baserade på Koranens ord

“O Israels Barn, minns Min ynnest som jag har givit er och att jag föredragit er över världarna [alla andra] [2:47].

Men det folk som varit förödmjukat och föraktat gjorde Vi till arvingar till det land som Vi välsignat, dess östra såväl som dess västra delar. Så uppfylldes din Herres nådiga löfte till Israels barn [om belöning] för deras uthållighet; [7:137].

Och därefter sa vi till Israels Barn, ”Gå och bo i detta land. När den slutliga profetian inträffar, kommer vi att sammankalla er alla i en grupp” [17:104].

Medan kristna under 250 år skolats i Upplysningens anda av frihet och tolerans, tätt ackompanjerade och i en del fall även ledda av sekulariserade judar, saknar muslimer detta paradigmskiftes genomgripande förändring av skiljelinje mellan stat och religion. Islam´s 1400 år gamla urkunder utgör fortfarande basen för muslimska länder i Västasien.

Fanatiska muslimers och islamismers ”gudomliga diktatur” är inte likt någon annan modern -ism, eftersom den grundar sig på en övermänsklig och pre-diskursiv vidskeplig övertygelse, som inte kan eller får ifrågasättas. Den är mångfalt värre än proletariatets diktatur (kommunism), fascism och nazism, eftersom de senare är världsliga uttryck skapade av människan, vilka kognitivt kan och får ifrågasättas.


Posted

in

by

Tags: