Daesh (IS) attraktionskraft bygger på twist i hjärnan

English version

Daesh (IS) attraktionskraft bygger på twist i hjärnan

slaktare
Bilden visar hur Daesh (IS) bödlar i Allahs namn mördar bakbundna syrier. Hur kan gudsbegreppet driva människor till dylika barbariska illdåd?

Göteborg utpekas som en av Daesh (IS) främsta rekryteringsbaser i Europa. – Ett skafferi fullt av kanonmat till IS, säger Ulf Boström, integrationspolis i Göteborg. SÄPO har dokumenterat 130 fall från Göteborg, men hävdar att mörkertalet är minst lika stort.

Men, vad är det för mekanism som motiverar muslimer fostrade i Sverige att ansluta sig till Daesh?

Jihadister är inte annorlunda andra välmotiverade (fredligt sinnade) svenskar. Skillnaden ligger i de kulturkoder islamister fört med sig till Sverige. Auktoritär uppfostran i teokratiska samhällen göder en annorlunda livssyn. Om intolerans mot oliktänkande närs av återkommande alienering inför det svenska demokratiska samhällssystemet och humanismens etiska koder, till förmån för islamismens gudomliga diktaturdekret, blir den enskilde unge muslimen predestinerad att söka sig till rörelser typ Daesh. En process som evolutionen lagt grund för och som resulterar i ungdomlig öppenhet men i konflikt med (äldre) hjärnors rationella konstitution. Processen styrs av hjärnans känslocenter, limbiska systemet, som står för känsloupplevelser och prefrontala cortex, som står för rationellt tänkande. I unga år och speciellt mellan åren 13-25 är det limbiska systemet i förhållande till prefrontala cortex vida överaktivt, hävdar Yossi Chalamish, hjärnforskare vid Weizmann Institutet i Israel. Känslor svallar som tsunamivågor genom ungdomars kroppar. Först i mogen ålder uppnås balans och prefrontala cortex´ eftertänksamhet balanserar känslosvallet. Chalamish gör jämförelse mellan knivattacker av enskilda muslimer i Israel mot judar och Daesh barbari i Syrien i Irak. – Båda är resultat av att prefrontala cortex har satts ur spel. Känslor har tagit över rationellt tänkande, hävdar Chalamish.

Härskare, ledare, diktaturer, demokratier, anarkister och så vidare utnyttjar denna evolutionära kompetens för att entusiasmera följeslagare och sprida idéer. Problem uppstår då ledargarnityr av religiösa eller psykotiska orsaker inihiberar prefrontala cortex direktiv om besinning och istället tillåter det limbiska systemet att ta över. Det vill säga då normativt uppförande ersätts av blind lydnad inför en härskares vilja och/eller religiösa dekret.

Ett framgångsrikt recept att motverka dylika yttringar är att dra undan grogrunden för de mest barbariska uttrycken om att döda, från att nå ungdomliga “vildhjärnor”. Eliminera alla uppmaningar i bibeln och i koranen om att döda i Yahweh/Gud/Allahs namn (exempelvis 2 mosebok 32:27, Matteus 10:34 och koranen 2:191)! Stärk även läroplanen med att omfatta obligatorisk undervisning i demokratilära och informera varje utlandsfödd medborgare om vad det innebär att leva i ett majoritetsbeslutande öppet demokratiskt samhälle med rättigheter såväl som skyldigheter. Vi ställer enligt min uppfattning för stora krav på en del invandrare att de alltför snabbt ska kunna förstå och anamma den svenska modellen.

Religionsfrihet innebär inte att vi förutsättningslöst måste acceptera gudomens diktatur. Oavsett om den kallas judendom, kristendom eller islam. Det är oförenligt med demokratiska värderingar att religiösa diktaturanhängare får härja fritt och att monoteismen i den politiska korrekthetens namn inte får kritiseras och allra minst ifrågasättas. Att sakligt kritisera gudomens diktatur är att värna demokrati och demokratiska beslutsprocesser och har inget med vare sig antisemitism eller islamofobi att göra. Halacha (judendomens lagsystem) och sharia (islams lagsystem) är oförenliga med demokrati. Punkt! Gudomliga dekret måste få ifrågasättas. De är ju trots allt skapade av människor för att kontrollera massorna och rätta till de ”misstag” evolutionen gett upphov till.


Posted

in

by

Tags: