Category: Uncategorized

 • The year 2017 begins with great uncertainty

  The year 2017 begins with great uncertainty The German Chancellor, Angela Merkel, said in her New Year speech that Islamist terror is the biggest threat to Germany: – As we continue to live our lives and go to work, we say to the terrorists: you murderers are full of hate, but you will never dictate […]

 • År 2017 börjar med stor ovisshet

  År 2017 börjar med stor ovisshet Tysklands förbundskansler Angela Merkel sa i sitt nyårstal 2016 att islamistisk terrorism är det största hotet mot Tyskland: – När vi fortsätter att leva våra liv och gå till arbetet, så säger vi till terroristerna: Ni är mördare fulla av hat, men ni kommer aldrig att bestämma hur vi […]

 • FN beslut om Israel´s illegala bosättningar

  FN beslut om Israel´s illegala bosättningar Två hörnstenar i den pågående Israel-Palestina konflikten fördöms tydligt i FN´s resolution 2334 (2016): “the construction and expansion of settlements,transfer of Israeli settlers, confiscation of land, demolition of homes and displacement of Palestinian civilians, in violation of international humanitarian law and relevant resolutions” “all acts of [Muslim & Jewish] […]

 • Hur kunde de välja Trump till President?

  Hur kunde de välja Trump till President? Den frågan ställer sig många efter det amerikanska presidentvalet. Här följer skribenten och mediaexperten – aktuell med sin essä Globaliseringsångest (http://conricus.com/globaliseringsangest/) – Richard Conricus, intressanta analys. (Anne Edelstam) Frågorna hopas efter Trumps seger i den smutsigaste presidentvalskampanjen i USA:s 240-åriga historia. Lögner, sexism, svartmålning och smutsiga personangrepp har […]

 • UNESCOS’s falsification

  Now the world has evidence of what kind of people and attitudes are governing the Muslim dominant players within the UN body UNESCO. In a startling second resolution UNESCO voted on Wednesday for an amendment that deprives not only Jews but also Christians the right to Jerusalem’s holiest site – the Temple Mount – where […]

 • UNESCOS´s falsarium

  Nu har världen fått kvitto på vad för slags människor och attityder som står bakom Islams dominerande aktörer inom FN organet UNESCO. I en häpnadsväckande andra resolution röstade UNESCO på onsdagen för en lydelse som fråntar inte bara judar utan även kristna rätten till Jerusalems heligaste plats – Tempelberget – där judendomens första tempel stod […]

 • Statsminister Löfven och diktaturen Saudiarabien

  Statsminister Löfven och diktaturen Saudiarabien Statsminister Löfven fegar inför att kalla Saudiarabien för diktatur. Enligt ”Polity IV Individual Country Regime Trends, 1946-2013” är Saudiarabien världens värsta förtryckarregim och får lägsta möjliga bottenbetyg -10, medan Sverige får toppbetyget 10. I Saudiarabien har mutawiyin (religiös polis) befogenhet att ingripa överallt i samhället där de upptäcker att saudier […]

 • Fear of Globalization

  In the essay FEAR OF GLOBALIZATION I try to define the underlying problems with integration and why populists like Donald Trump manage to be elected U.S. President. An essay on the burning topics related to religion, terrorism, immigration and globalization.The essay aims to identify and analyze the differences between people living in Western humanistic societies […]

 • Globaliseringsångest

  Idéen att skriva essän GLOBALISERINGSÅNGEST har jag haft sedan 2005, då jag återvände till Sverige efter 12 år i Mellanöstern. Jag upptäckte hur inflytelserika opinionsbildare och politiker i iver över att framstå som rättrogna humanister valt att bortse från avgörande kulturella skillnader mellan invandrare från utom-europeiska kulturer och svenskar. Följderna av denna inställning har inneburit […]

 • Populists and Islamism

  Populists and Islamism Populists, whether left or right, elite or common, ride on people’s fears, ignorance, unwillingness and inability to understand non-secular expressions. 250 years of community development toward humanism and democracy in the West have made us perplexed to handle the opposite. Populations of Western democracies are simply unaware of what the Professor of […]