Koranen ger stöd för fred mellan israeler och palestinier

Koranen ger stöd för fred mellan israeler och palestinier

Svenska regeringens överraskande beslut att erkänna Palestina har rönt uppmärksamhet världen över, inte minst mot bakgrund av att Sverige på detta sätt stödjer en regim som i sina stadgar har som mål att utplåna staten Israel.

“Israel kommer … att existera till dess Islam kommer att utplåna det, precis som det utplånade andra före sig (Hamas stadga, I Allahs, den mest nåderikes namn, 1988-08-18).”

Mot denna bakgrund är det obegripligt att regeringen till och med baserar erkännandet på folkrättsliga kriterier:

“Regeringen anser att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande av staten Palestina är uppfyllda …. och försoningsöverenskommelsen mellan Hamas och Fatah (ger) bättre förutsättningar att påvisa sammanhållen inre kontroll” (DN 2014-10-30).

Svenska regeringen legitimerar härmed Hamas uttryckliga mål och stärker dess terrorverksamhet mot Västasiens enda demokrati – Israel. Man måste fråga sig om regeringen drabbats av totalt hjärnsläpp. Stödjer man verkligen utplånandet av Israel? Självklart inte. Istället är det frågan om grundläggande okunskap om Islam.

Men, som om problemet inte vore nog allvarligt, blir det ännu värre då man betänker att Hamas inte heller har stöd i koranen för sina utplåningsförsök. Koranen grundar sig på den monoteistiska judiska moderreligionen och favoriserar de facto ”Israels barn” :

Detta är inte en påhittad Hadith; denna (Koran) bekräftar alla tidigare skrifter [Bibeln], tillhandahåller detaljerna för allting, och är en ledstjärna och nåd för de som tror [på monoteismen]” [Koran 12:111].

Denna Koran skulle omöjligt kunna vara skriven av någon annan än GUD. Den bekräftar alla tidigare budskap och tillhandahåller en fullt detaljerad skrift [Koran 10:37].

Islam har allt gemensamt med judendom och tvärtemot Hamas´ hatiska predikningar, uppvigling och krav på att utplåna staten Israel, erkänner koranen Israel:

Vi har gett Israels barn skriften, visdom och profetskap, och försåg dem med goda gåvor; vi gav dem fler välsignelser än något annat folk [Koran 45:16].

Koranen ger även Israel rätt att bo i landet:

Och därefter sa vi till Israels Barn, ”Gå och bo i detta land. När den slutliga profetian inträffar, kommer vi att sammankalla er alla i en grupp” [Koran 17:104].

Koranen betonar också Israels utvaldhet:

O Israels Barn, minns Min ynnest som jag har givit er och att jag föredragit er över världarna [alla andra] Koran [2:47].

Svenska regering borde naturligtvis kraftfullt ta avstånd från rörelser som vill utplåna Västasiens enda demokrati och istället aktivt stödja de muslimer som vill leva sida vid sida med israeler. En elegant lösning för islams imamer (präster) som vill befrämja fredlig samexistens vore att välja beteckningen israeler och inte judar på det folk som bor i Israel (Israels barn).


Posted

in

by

Tags: