Koranen ger stöd

Koranen ger stöd för fred mellan israeler och palestinier

Enligt Koranen  favoriserar  Allah ”Israels barn” och måste också göra det eftersom Islam och Koranen grundar sig på den monoteistiska moderreligionen Judendom.

Rörelser som Hamas, ISIS, Al-Qaida och Hizbollah har inget som helst stöd i Koranen för sina angrepp på Israels barn.

Intressant är dock att Koranen gör skillnad på Israels barn och judar. Koranen framställer dem som två olika folk, vilket ger utrymme för anklagelsen mot judar om att vara ”fitna” (otrogna/misstroende).

En elegant lösning för Islams imamer (präster) som vill befrämja fredlig samexistens vore att istället välja beteckningen israeler och inte judar på det folk som bor i Israel (Israels barn). Då bryter man inte mot Koranens påbud mot de otrogna (judar, kristna och andra icke-muslimer).

Israel skulle för att underlätta processen kunna ändra israeliska konstitutionens lydelse till att Israel är hemland för Israels barn, det vill säga de många olika folk som idag bor i Israel och är israeliska medborgare; judar (6.1 miljon), muslimer (1.7 miljon), kristna (161.000), druser (130.000) osv från Marocko, Irak, Jemen, Iran, Algeriet, Tunisien, övriga Asien, Turkiet, Libyen, Egypten, övriga Asien, Indien, Pakistan, Sydamerika, övriga Afrika, Beta Israel (Etiopien), Sovjetunionen (tidigare), Polen, Rumänien, övriga Europa, Nordamerika (inklusive 4.000 African American Black Hebrews), Tyskland, Österrike, Bulgarien, Grekland, Sydamerika (huvudsakligen Argentina), Ungern, Tjeckoslovakien, Sydafrika.

Nästan all världens olika folk finns representerade i dagens Israel och det verkar nästan som om Bibelns profetia är på väg att uppfyllas om att alla Israels barn åter ska samlas i Israel.

Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall hämta Israels barn ut från de folk, dit de har vandrat bort. Jag skall samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. Jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg… [Hes. 37:21-22].

Låt också var och en av israelerna svära trohetsed till Israel i Yahweh/Guds/Allahs namn.

Det kvarstående problemet med Koranens syn på otrogna kan förmodligen lösas med att andra försonliga Korancitat får företräde och entydigt muslimskt påbud om att alla människor har rätt att välja religionstillhörighet.

Genom insiktsfullt agerande skulle fredens mantel på detta sätt kunna lägga sig över stridande hjärnor och civilbefolkningen på alla sidor skulle få möjlighet att leva ett liv i värdighet och respekt.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “Koranen ger stöd”

  1. Click

    View more info about this subject on this site

Leave a Reply