Koranen ger stöd

Koranen ger stöd för fred mellan israeler och palestinier

Enligt Koranen  favoriserar  Allah ”Israels barn” och måste också göra det eftersom Islam och Koranen grundar sig på den monoteistiska moderreligionen Judendom.

Rörelser som Hamas, ISIS, Al-Qaida och Hizbollah har inget som helst stöd i Koranen för sina angrepp på Israels barn.

Intressant är dock att Koranen gör skillnad på Israels barn och judar. Koranen framställer dem som två olika folk, vilket ger utrymme för anklagelsen mot judar om att vara ”fitna” (otrogna/misstroende).

En elegant lösning för Islams imamer (präster) som vill befrämja fredlig samexistens vore att istället välja beteckningen israeler och inte judar på det folk som bor i Israel (Israels barn). Då bryter man inte mot Koranens påbud mot de otrogna (judar, kristna och andra icke-muslimer).

Israel skulle för att underlätta processen kunna ändra israeliska konstitutionens lydelse till att Israel är hemland för Israels barn, det vill säga de många olika folk som idag bor i Israel och är israeliska medborgare; judar (6.1 miljon), muslimer (1.7 miljon), kristna (161.000), druser (130.000) osv från Marocko, Irak, Jemen, Iran, Algeriet, Tunisien, övriga Asien, Turkiet, Libyen, Egypten, övriga Asien, Indien, Pakistan, Sydamerika, övriga Afrika, Beta Israel (Etiopien), Sovjetunionen (tidigare), Polen, Rumänien, övriga Europa, Nordamerika (inklusive 4.000 African American Black Hebrews), Tyskland, Österrike, Bulgarien, Grekland, Sydamerika (huvudsakligen Argentina), Ungern, Tjeckoslovakien, Sydafrika.

Nästan all världens olika folk finns representerade i dagens Israel och det verkar nästan som om Bibelns profetia är på väg att uppfyllas om att alla Israels barn åter ska samlas i Israel.

Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall hämta Israels barn ut från de folk, dit de har vandrat bort. Jag skall samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. Jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg… [Hes. 37:21-22].

Låt också var och en av israelerna svära trohetsed till Israel i Yahweh/Guds/Allahs namn.

Det kvarstående problemet med Koranens syn på otrogna kan förmodligen lösas med att andra försonliga Korancitat får företräde och entydigt muslimskt påbud om att alla människor har rätt att välja religionstillhörighet.

Genom insiktsfullt agerande skulle fredens mantel på detta sätt kunna lägga sig över stridande hjärnor och civilbefolkningen på alla sidor skulle få möjlighet att leva ett liv i värdighet och respekt.


Posted

in

by

Tags:

Comments

29 responses to “Koranen ger stöd”

 1. Click

  View more info about this subject on this site

 2. viagra online prescription uk

  Koranen ger stöd – Hur överlever Gud 2000-talet?

 3. buy essay online

  Koranen ger stöd – Hur överlever Gud 2000-talet?

 4. custom essay writing service reviews

  Koranen ger stöd – Hur överlever Gud 2000-talet?

 5. best writing essay

  Koranen ger stöd – Hur överlever Gud 2000-talet?

 6. cheapest custom essays

  Koranen ger stöd – Hur överlever Gud 2000-talet?

 7. bauder’s pharmacy des moines hydrocodone

  Koranen ger stöd – Hur överlever Gud 2000-talet?

 8. pharmacy reviewer provigil

  Koranen ger stöd – Hur överlever Gud 2000-talet?

 9. sildenafil 100 canadian pharmacy

  sildenafil 100 canadian pharmacy

 10. sildenafil 20 mg online india

  sildenafil 20 mg online india

 11. what does cialis look like

  what does cialis look like

 12. thai pharmacy valium

  thai pharmacy valium

 13. female viagra australia for sale

  female viagra australia for sale

 14. cialis reviews photos

  cialis reviews photos

 15. cialis dapoxetine

  cialis dapoxetine

 16. lisinopril microspheres

  lisinopril microspheres

 17. quitting lexapro

  quitting lexapro

 18. side effects of cozaar blood pressure medication

  side effects of cozaar blood pressure medication

 19. over the counter flexeril

  over the counter flexeril

 20. bupropion high snort

  bupropion high snort

 21. what is the generic name for celebrex

  what is the generic name for celebrex

 22. semaglutide 0.25 injection

  semaglutide 0.25 injection

 23. repaglinide pi

  repaglinide pi

 24. “levitra “”thrones”””

  “levitra “”thrones”””

 25. best place to buy levitra online

  best place to buy levitra online

 26. sams club pharmacy cialis

  sams club pharmacy cialis

 27. sildenafil 100mg price at walgreens

  sildenafil 100mg price at walgreens

 28. vardenafil brand name

  vardenafil brand name

 29. what are the side effects of tadalafil

  what are the side effects of tadalafil

Leave a Reply