Muslimer – sluta uppvigla till mord på judar

Muslimer – sluta uppvigla till mord på judar

Ni har blivit vilseledda

“Anmäl dig till självmordsgrupper och bli martyrer” “Kasta sten” och “Förbered kniven för kriget för Palestina och mot Bibbi (Netanyahu) “skanderade talkörerna häromdagen under en pro-palestinsk demonstration på Möllevångstorget i Malmö.

Uppviglingen har sina rötter i den allt hätskare kampanjen mot Israel från den palestinska myndigheten och muslimska prästerskap. “Tiden för slakt har kommit. Tiden att bekämpa er har kommit. Tiden för att döda er har kommit. Med Allahs vilja, vi är redo för uppgiften – vi och lojala och trogna muslimer, tillsammans med arméer av det islamiska kalifatet, som kommer att befria detta land från er smuts … Åh Allah, påskynda dagen för slakten av judarna”. (shejk Omar Abu Sara i Al-Aqsa moskén i Jerusalem, november 2014 – video).

Till och med palestinske presidenten Mahmoud Abbas (Abu Massen) har tagit bladet från munnen då han i ett framträdande i palestinsk TV frångick sin tidigare officiella hållning om icke-våld och kraftfullt hänvisade till Allahs vilja att se blodspillan: “Vi välkomnar varje droppe blod som spills till förmån för Al-Quds (Jerusalem). Detta blod är rent, rent blod, utgjutet för Allahs skull, i enlighet med Allahs vilja. Varje martyr kommer att nå paradiset och alla sårade kommer att belönas av Allah.” (2015-09-16, video).

Abbas uttalande är djupt olyckligt och stärker extremiströrelserna i det monoteistiska inbördeskriget. Den som tills nu trott att Israel-Palestina konflikten inte är ett religionskrig, borde nu veta bättre.

Muslimer lever i tron att de måste lyda allt vad som står i koranen och haditherna. Men det behöver muslimer inte alls göra. Lägg Allah åt sidan! Kristna och judar har gjort det sedan upplysningen för 250 år sedan.  Lev istället för att befrämja fredlig samexistens och skit i allt som uppviglartill mission, världsherravälde och mord på oliktänkande. Ni vill väl inte bli jämförda med andra våldsideologier (nazism, fascism och kommunism föddes ur den kristna idévärlden)?

Ser inte muslimer hur islam används av härskare för att kontrollera massorna? Så till den grad att syrier och irakier flyr till det sekulära Europa, där trosfrågor förpassats till det privatas domän och varje religiös inblandning i demokratiska beslutsprocessor förkastas. Här kan muslimer leva i frihet utan religiösa dogmer som styr vardagen och i hemmen.

Men flykten har en djupare innebörd. Alla icke-muslimer betecknas enligt islam som otrogna och det är en muslims skyldighet att missionera för islam. Flertalet muslimer följer självklart inte dessa dekret, utan vill som alla andra först och främst försörja familj och se till att barnen får utbildning. Men i konfliktsituation eller när det verkligen gäller måste de underkasta sig islams regelverk (islam betyder underkastelse), annars betecknas de inte som muslimer.

Det är alltså upp till varje muslim att välja mellan underkastelse och i slutändan sharialagar eller integration i demokratiska samhällssystems lagar, vilket dock leder till konflikt med Islam, som anser det vara en dödssynd att avvika från kanoniserade dekret. Många muslimer vill ändå reformera och anpassa religionen till nutid, men de motarbetas av renläriga sunni (Saudiarabien) och shia (Iran) prästerskapen som förbjuder reformverksamhet. Denna prästerliga elit hävdar att islam redan från början är en reformerad religion och tillåter på sin höjd renovering.Muslimska emigranter lever därför i stor identitetsvånda då de bosätter sig i icke-muslimska länder. Muslimska prästerskap ser dock detta som förträffligt, då islam sprids till nya områden och på sikt innebär möjlighet till islamisering.

En tvehågsen och oförstående västvärld har svårt att inse denna mekanism och följer istället humanismens grundvärderingar, vilka inte har någon motsvarighet inom islamism, som istället betecknar västvärldens demokratier och samhällsmedborgare som svaga. Förhoppningsvis börjar fler och fler genomskåda islamismens förtryck av allt icke-muslimskt och istället börjar stödja muslimska reformrörelser. Som det nu är gör den svenska journalistkåren, regering, riksdag och opinionsbildare svensk demokrati och invandrande muslimer en björntjänst.

Begrunda också idéen om en allsmäktig Gud! Gud hade inte funnits om inte några (ljus?)huvuden för ungefär 2.600 år sedan sammanställt idéen om Gud (Yahweh) i Torah (Gamla testamentet). 600 år senare dök den kristna varianten Gud upp, följt av muslimska Allah ytterligare 600 år senare. Var fanns Gud under människans tidigare 100.000 år? Varför dök Gud upp så sent? Varför började samtidigt kvinnan demoniseras och förtryckas? Varför tar vidskepelse vid då kunskap saknas?

Därför att vi inte förstår bättre?

Mår vi inte alla bättre om vi lever i fred och frihet? Självklart är det så. Det skulle inte behöva sägas. Men det måste uppenbarligen understrykas.

Bekämpa härskarintressen som använder religion som verktyg för att kuva människor. Låt människor få tro på vad de vill och förkasta varje form av tolkningsföreträde. Religiös övertygelse är personligt och har ingen plats i demokratiska beslutsprocessor. Tala klarspråk och sätt gränser för vad vårt demokratiska styrelseskick tillåter. Inga undantag!


Posted

in

by

Tags: