Obama har fel om IS

Obama har fel om IS

I ett TV-sänt tal efter mordet på den amerikanske journalisten James Foley hävdade Obama:

“Islamiska Staten talar inte i någon religions namn. Deras offer äv överväldigande muslimer – och ingen tro lär människor att slakta oskyldiga. Ingen rättrådig Gud skulle försvara vad de gjorde igår och dagligen gör.” (Rapport 20/8 19.30).

Den amerikanske president blottar genom detta uttalande grov okunnighet om begreppet Gud och vad skrifterna kräver av tillbedjande människor. Islamiska Statens medlöpare följer i själva verket enbart ord-för-ord Koranen. Något som för övrigt även bokstavstrogna judar och kristna måste rätta sig efter (eftersom de tillbedjer samma monoteistiska Yahweh/Gud/Allah).

I Andra Moseboken 32:27-29 läser vi:

Och han sade till dem: »Så säger HERREN, Israels Gud: Var och en binde sitt svärd vid sin länd. Gån så igenom lägret, fram och tillbaka, från den ena porten till den andra, Och dräpen vem I finnen, vore det också broder eller vän eller frände. Och Levi barn gjorde såsom Mose hade sagt; och på den dagen föllo av folket vid pass tre tusen män. Och Mose sade: »Eftersom I nu haven stått emot edra egna söner och bröder, mån I i dag taga handfyllning till HERRENS tjänst, för att välsignelse i dag må komma över eder.»

I Koranens omskrivning (2:191) blir det:

Ni får döda dem som för krig emot er, och ni får driva ut dem eftersom de drivit ut er. Förtryck/misstroende/otrohet [fitna – Koranens ord] är värre än mord.

Barak Obamas muslimska bakgrund och uppväxt i (fredligare) muslimska Indonesien har otvetydigt färgat hans världsbild. På samma sätt som alla andra ungdomars världsbild färgas av omgivande kultur och vardagskoder. Obama förstår tydligen lika lite som många andra i västvärlden var Islamiska Statens barbarism kommer ifrån.

Skillnaden mellan Islam och Judendom/Kristendom är att de senare sedan Renässansen men framför allt sedan Upplysningen distanserat sig från dylika inhumana och barbariska uppmaningar. Tyvärr har den muslimska världen inte genomgått samma process; framför allt beroende på grundmurat misstroende mot västvärldens koloniala och imperialistiska historiska förtryckarregimer. För Islamiska Statens religiösa krigare är detta påbuds efterlevnad det enda rätta, liksom det för övrigt är för alla andra fundamentalistiska muslimska terrorgrupper, typ Hamas och Hizbollah (båda av EU definierade som terrororganisationer; Hamas 2003-09-11 och Hizbollah 2013-07-22).

En väg upp ur detta religiösa träsk vore att avkräva lojalitetsförklaring till det demokratiska samhällets beslutsprocesser och avståndstagande från Sharia-lagar vilka är motsatsen till demokrati (enligt fundamentalisterna själva).


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply