Lösning på Sveriges och Europas flyktingkris och Mellanösternkrisen

Lösning på Sveriges och Europas flyktingkris och Mellanösternkrisen 

refugeesLesbos

GolanHeightsTopo_se

Det finns en elegant lösning på flyktingkrisen (om bara viljan finns)

 • Bygg på det av Israel ockuperade Golanhöjderna ett jättelikt permanent kris- och lärocenter, administrerat av FN, för alla flyktingar från Syrien, Irak och Afganistan.
  • Golanhöjderna är tillräckligt obebott och stort för att kunna härbärgera ett massivt centrum dit miljontals flyktingar från de berörda områdena kan garanteras säkerhet, boende, försörjning och utbildning.
 • Övertyga Israel om att lösningen är till fördel även för Israel, då centret kommer prioritera undervisning i fredlig samexistens och i framtiden utgöra del av Israels gräns mot Syrien.
  • Övertyga Israel om att ställa sin militärmakt till förfogande för att säkra centrets yttre gränser, medan FN-trupp av militär och polis ska ansvara för den inre säkerheten.
 • Även palestinier med flyktingstatus ska kunna använda centrets faciliteter och efter godkänd utbildning i humanistisk demokrati kunna utgöra viktig bas i bildandet av en palestinsk stat sida vid sida med Israel.
 • Låt alla berörda flyktingar i Turkiet, Jordanien och Europa få fri transport till centret. Uppmana kvarvarande inre flyktingar i Syrien att söka sig till centret. Gå därefter in med samlad global militär trupp bestående av bland annat USA, Ryssland och NATO  i Syrien och eliminera IS och andra terrororganisationer, följt av eliminering av dess existenser i Irak.
 • Påbörja återuppbyggnad av Syrien och Irak. Tillsätt provisoriska regeringar i de båda länderna och prioritera personer som utbildats i FNs kris- och lärocenter.
 • Detta förslag kan på ett konstruktivt sätt lösa Europas och Sveriges flyktingkris och neutralisera de odemokratiska krafter som sprider sig i Europa och utgör en överhängande fara för Europas humanistiska demokratier. På sikt finns även inbyggt en potentiell möjlighet att lösa Mellanöstern konflikten.
 • Bakgrund
  Israel är Mellanösterns enda demokrati och kan baserat på sitt humanistiska och demokratiska styrelseskick vara det land att bäst kunna garantera centrets säkerhet och uppnående av målet, att baserat på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, skapa insikter hos Mellanösterns brokiga skara av etniska grupper, religioner och teokratier om fördelen med att leva i fredlig samexistens.

  Den vanlige medborgaren i Mellanöstern är utled på att vara verktyg för egensinniga härskare och vill bara kunna leva i fred, frihet och respekt, att kunna försörja sin familj och se till att barnen får bästa möjliga uppväxt, utbildning och förutsättning för att kunna möta samhällets krav.

  ©2016-01-31, Richard Conricus


  Posted

  in

  by

  Tags:

  Comments

  Leave a Reply