Category: Uncategorized

 • Israel, ett steg närmare gudomens diktatur?

  Israel, ett steg närmare gudomens diktatur?   Israeliska regeringens beslut i söndags att godkänna propositionen om en “judisk nationalstat” är ett fundamentalt angrepp på Israels demokratiska statsskick och innebär istället orientering mot religiös fundamentalism.   Beslutet har skapat djup splittring inom den israeliska regeringen.Uppbackad av finansminister Yair Lapid uppges justitieminister Zippi Livni ha anklagat premiärminister Netanyahu […]

 • Utplåna Israel?

  Vet inte den svenska regeringen att Hamas har som mål att utplåna mitt andra hemland Israel? Jag är medborgare i två av världens bästa länder – Sverige och Israel. Men på sistone har mitt ena hemland uttryckt stöd för att utplåna mitt andra hemland. Att min svenska regering erkänner Palestina utifrån “folkrättsliga kriterier” har skakat […]

 • JO/KU anmälan; Wallström och regeringen

    JO/KU anmälan av utrikesminister Wallström och regeringen för okunskap om Hamas. Wallström och svenska regeringens agerande må vila på hur goda folkrättsliga grunder som helst, om att få slut på palestinska folkets lidande och konflikten Israel-Palestina, men att basera erkännandet [av Palestina] på ”folkrättsliga kriterier” (DN 2014-10-30), är bevis på grov okunnighet och naivitet om vilka mål […]

 • Koranen ger stöd för fred mellan israeler och palestinier

  Koranen ger stöd för fred mellan israeler och palestinier Svenska regeringens överraskande beslut att erkänna Palestina har rönt uppmärksamhet världen över, inte minst mot bakgrund av att Sverige på detta sätt stödjer en regim som i sina stadgar har som mål att utplåna staten Israel. “Israel kommer … att existera till dess Islam kommer att […]