UNESCOS´s falsarium

jerusalem_seNu har världen fått kvitto på vad för slags människor och attityder som står bakom Islams dominerande aktörer inom FN organet UNESCO. I en häpnadsväckande andra resolution röstade UNESCO på onsdagen för en lydelse som fråntar inte bara judar utan även kristna rätten till Jerusalems heligaste plats – Tempelberget – där judendomens första tempel stod 1000 år innan Islam föddes och där Jesus predikade i det andra templet, som förstördes av romarna 70 e.kr.

Nu måste världen kraftfullt bekämpa subversiva muslimska krafter som förnekar historiska, arkeologiska och religiösa odispytbara sanningar. Tempelberget tillhör monoteismens grundare – judendomens israeliter. Islams heliga skrift koranen nämner inte ens Jerusalem, vilket däremot judarnas heliga skrift torah gör, hela 669 gånger och i 66 verser i Nya testamentet.

Enligt diplomatiska källor stöddes resolutionen av Libanon, Kuba, Kuwait, Tunisien, Turkiet, Azerbajdzjan, Kazakstan, Indonesien, Vietnam och Angola. Avstod att rösta gjorde Polen, Portugal, Kroatien, Finland, Sydkorea, Burkina Faso, Peru och Zimbabwe. Bara Tanzania och Filippinerna röstade mot.

I den första omröstningen deltog även Sverige som AVSTOD!!! från att rösta mot resolutionen. Är det en värld av historieförnekare vi har att vänta med S-Mp-regeringen vid makten? Regeringen har brutit mot grundlagsskyddade demokratiska fri- och rättigheter genom att inte ha krävt av den svenska UNESCO´s delegationen bestående av Annika Markovic, Ulrika Ferenius, Malin Nilsson Doria, Frida Gustafsson och Per Magnusson att kraftfullt agera mot UNESCO´s falsarier (som UNESCO´s egen ordförande Irina Bokova kraftfullt fördömt).

Nån djävla ordning måste det vara! Det har gått för långt med fjäskandet för odemokratiska regimer och dess medlöpare i Sverige. Kräv nyval! Rösta för en regering och riksdagsmän/kvinnor som värnar Sveriges demokratiska och humanistiska samhällssystem.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “UNESCOS´s falsarium”

  1. […] clindamicina drug[…]

    clindamicina drug

Leave a Reply